Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Beskrivning av tidig projektide

Här kan du som projektsökande kortfattat beskriva en projektidé. Innehållet utgör sedan underlag för fortsatt dialog och lotsning med våra handläggare av projektmedel.

Senast inom 2 veckor återkommer vi med eventuella frågeställningar och fortsatt vägledning. Förtydliga gärna om projektet avser medfinansiering i något av EU-programmen.

*Obligatoriska fält

Beskrivning av tidig projektide

*Uppgiftslämnare

(uppdragsgivare alternativt blivande projektägare)

*Kortfattad projektbeskrivning

Ge en kort men sammanfattande bild av projektet. Vad är bakgrunden till att projektet behövs? Projektets huvudmål? Hur är projektet nyskapande och hur skiljer det sig från ordinarie verksamhet?

Behov

Beskriv eventuell koppling mellan er projektidé och ett identifierat behov i regionen. Efterfrågas projektet av det regionala näringslivet eller i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Målgrupp

Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur den får nytta av projektet.

Samverkan

Beskriv om ni känner till liknande lyckade satsningar som tidigare genomförts eller som pågår någon annanstans. Beskriv i så fall hur er projektidé kompletterar denna verksamhet. Finns det planer på samarbete eller samverkan med andra aktörer?

Förankring

Ange vilka organisationer/aktörer ni ser som möjliga intressenter i projektet. Har projektidén presenterats för dessa aktörer ännu?

Förväntat resultat

Beskriv nyttan med projektet och vilka resultat det ska generera efter projekttiden.