Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Utvecklingscheck

Region Västernorrland erbjuder mikroföretag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad) som har en-nio sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
 • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
 • Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet.
 • Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

För vilka investeringar kan man söka utvecklingschecken?
Mjuka investeringskostnader:

 • Köpa konsulttjänster för produktutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för affärsutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för marknadsföring.
 • Investeringar för att digitalisera.
 • Företagsutvecklande utbildningskostnader

Hårda investeringskostnader:

 • Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

Utvecklingschecken kan sökas via www.minansokan.se till och med 31 december 2020.

Statliga medel

Utvecklingschecken är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Region Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Kontakt

Peter Ekdahl, enhetschef för stöd och finansiering