Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Diagnostiskt centrum - utreder snabbt i lugn och ro

2016-07-04 13:59

I början av maj var det dags för en ny spännande verksamhet att slå upp portarna. Då öppnade Diagnostiskt centrum i Örnsköldsvik. På centrumet görs fördjupade utredningar av patienter där man misstänker allvarlig sjukdom, men inte har ställt en diagnos. Arbetet som utförs är unikt, det finns bara några få liknande verksamheter i hela landet.

I Örnsköldsvik arbetar en sjuksköterska och en specialistläkare. De utreder två standardiserade vårdförlopp* där symptomen är allvarliga och svårbedömda. För att rätt diagnos ska kunna ställas är det viktigt att patienten granskas noggrant. Verksamheten är länsövergripande och omkring 170 patienter/år utreds.

- Hos oss samlar vi patienter med misstanke om en svårartad sjukdom, men som inte har symptom från någon särskild del av kroppen. Det här är en patientgrupp som tidigare kunde ha mycket lång väntetid innan diagnos kunde fastställas. Vi utreder dem snabbt och specifikt, eftersom tiden ofta är en avgörande faktor, säger Viktor Johannsson, specialistläkare internmedicin.

De flesta patienter kommer till Diagnostiskt centrum efter en remiss från sin familjeläkare. Det är snabba ledtider som gäller och patienten behöver vara tillgänglig på telefon för att med kort varsel kunna ta sig till centrumet. Inom sex vardagar får patienten komma på den första undersökningen.  

- Diagnostiskt centrum är en viktig pusselbit i införandet av de standardiserade vårdförloppen, säger Maria Alsén Lindström, familjeläkare Hälsocentralen Centrum i Sundsvall.  

Nu när det finns ett specialiserat centrum för att bedöma allvarliga symptom så känns det tryggt att skriva en remiss dit och veta att patienten snabbt blir utredd. Det här är jättebra, avslutar hon.

Snabb diagnos ger bättre prognos

Katarina Johansson är kontaktsjuksköterska på Diagnostiskt centrum. Det är hon som bokar in alla besök och hon finns också tillgänglig för frågor varje vardag.

- Så fort vi har bedömt och tagit emot remissen så kontaktar jag patienten för att ge information om de inbokade tiderna. Det här är en snabb process, säger Katarina.

En diagnos som fastställs snabbt kan bidra till en bättre prognos eftersom rätt behandling kan sättas in tidigare. De inledande undersökningarna görs koncentrerat under 1-2 dagar. Allt för att korta tiden från symptom till diagnos.

- För långväga patienter försöker vi hålla besöket till en dag, om det går. Det kan bli en tuff dag, konstaterar Katarina.

Verksamheten i Örnsköldsvik är så ny att endast ett fåtal patienter har blivit bedömda. Till hösten räknar man med att ta emot cirka tre nya patienter i veckan.

Ökad patientsäkerhet

Att samla alla patienter på ett ställe och låta dem genomgå systematiska undersökningar minskar väntetiden för patienten och bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Det finns också ett samarbete med Kristianstads och Södertäljes diagnostiska centrum för att utbyta erfarenheter och öka kvaliteten ytterligare.

 

*Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer, samt Cancer utan känd primärtumör (CUP).