Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen rvn.se är att du ska kunna förstå Region Västernorrlands organisation och verksamhet. För information om och kontaktuppgifter till vården i Västernorrland ska webbplatsen guida dig till 1177 Vårdguiden.

rvn.se - en webbplats för demokrati- och organisationsfrågor

rvn.se är först och främst en webbplats där du som invånare, vårdgivare eller samverkanspart kan hitta följande information:

Om Regionen...

  • som huvudman för hälso- och sjukvård
  • som arbetsgivare
  • som en demokratisk styrd organisation
  • som aktör i regionala utvecklingsfrågor

Här ska du hitta information om hur regionen planerar och styr hälso- och sjukvårdsarbetet. Om du är patient eller anhörig och söker information om vård i Västernorrland så ska lvn.se guida dig vidare till 1177 Vårdguiden på webben.

För råd om vård gå till 1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

1177.se/Västernorrland

Vi erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Vi finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt.

Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet.

Informationen du hittar på webben är både nationell informationen om till exempel sjukdomar och behandlingar och regionala texter som rör vård i Västernorrland.

Hitta och jämför vård eller förnya recept

På 1177.se kan du kontakta vården via säkra personliga tjänster. Det går också att söka kontaktuppgifter bland alla vårdenheter och jämföra vad andra patienter tycker om vården de får på vårdcentralen och hur lätt det är att få tid.

Delplatser på rvn.se

Vissa verksamheter inom Region Västernorrland har egna så kallade "delplatser". De finns länkade från huvudwebbplatsens startsida under rubriken snabblänkar.

Delplatserna är undernivåer av rvn.se men med egen startsida och menystruktur. Syftet är att tydligt fokusera verksamheternas specifika information till de som behöver den.

Folktandvården

Hjälpmedel Västernorrland

Länshälsan

Särprofilerade delplatser

Vissa delplatser har egen grafisk profil och andra färger än regionens huvudwebbplats. Dessa är: 

Hola folkhögskola

Ålsta folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola

Mid Sweden European Office

Konsttidskriften Volym