Pedagoger

Allmän kurs Fränsta         

 

Magnus Bjurén
magnus.bjuren@alsta.nu
070-695 67 23

Anneli Gullheim
anneli.gullheim@alsta.nu
0691-66 14 00

Linda Mattsson Bolin
linda.mattsson.bolin@alsta.nu
0691-66 14 00

Ann-Sofie Halén
ann-sofie.halen@alsta.nu
0691-66 14 00

Allmän kurs Sundsvall

 

Stefan Gunnarsson
stefan.gunnarsson@alsta.nu
070-285 94 88

Ange Norberg
ange.norberg@alsta.nu
060-61 85 00 

Kajsa Larsson
kajsa.larsson@alsta.nu
060-61 85 00

Ann-Catrine Andersson
ann-catrine.andersson@alsta.nu
060-61 85 00

Peter Andersson
peter.andersson@alsta.nu
060-61 85 00

Fredrik Lundmark
fredrik.lundmark@alsta.nu
060-61 85 00

Linnea Eliasson  
linnea.eliasson@alsta.nu
060-61 85 00

Jenny Runa
jenny.runa@alsta.nu
060-61 85 00

Gunilla Skoogh
gunilla.skoogh@alsta.nu
060-61 85 00

Johan Oskarsson  
johan.oskarsson@alsta.nu
060-61 85 00

Etableringskurs Sundsvall

 

Berit Lindgren
berit.lindgren@alsta.nu
060-61 85 00

Lila Jonsson
lila.jonsson@alsta.nu
060- 61 85 00

Etableringskurs Fränsta    

 

Debora Källström
debora.kallstrom@alsta.nu
0691-66 14 00

Jenny Arrefjäll
jenny.arrefjall@alsta.nu
070-328 19 04

Vokalartistlinjen

Helén Sundberg
helen.sundberg@alsta.nu
070-247 56 83

Kvalificerad behandlingspedagog samt
Certifierad gestaltterapeut

Camilla Claar
camilla.claar@alsta.nu
070-375 85 89

Konstlinjen

 

Emil Österholm
emil.osterholm@alsta.nu

073-850 25 20

Tomas Eriksson
tomas.eriksson@alsta.nu
0691-66 14 00

Musikerlinjen

 

Daniel Gafforelli
daniel.gafforelli@alsta.nu
070-267 22 15

Christer Sjöström
christer.sjostrom@alsta.nu
070-755 06 24

Emma Gafforelli
emma-lena.gafforelli@alsta.nu
070-234 88 29

Jens Westin
jens.westin@alsta.nu
0691-66 14 00

Musikpedagoglinjen 

 

Fredrik Törngren
fredrik.torngren@alsta.nu
072 - 518 07 44

Mia Peter
mia.peter@alsta.nu
060-61 85 00

 

Studiehandledare på modersmål

 

Louise Bjärgö
louise.bjargo@alsta.nu
070-376 02 42

Sandra Magnusson
sandra.magnusson@alsta.nu
073-041 93 12