Pedagoger

Allmän kurs Fränsta         

 

Magnus Bjurén
magnus.bjuren@alsta.nu
070-695 67 23

Annelie Gullheim
annelie.gullheim@alsta.nu
0691-66 14 00

Linda Mattsson Bolin
linda.mattsson.bolin@alsta.nu
0691-66 14 00

Ann-Sofie Halén
ann-sofie.halen@alsta.nu
0691-66 14 00

Allmän kurs Sundsvall

 

Stefan Gunnarsson
stefan.gunnarsson@alsta.nu
060-61 85 00

Ange Norberg
ange.norberg@alsta.nu
060-61 85 00 

Kajsa Larsson
kajsa.larsson@alsta.nu
060-61 85 00

Ann-Catrine Andersson
ann-catrine.andersson@alsta.nu
060-61 85 00

Peter Andersson
peter.andersson@alsta.nu
060-61 85 00

Louise Bjärgö
louise.bjargo@alsta.nu
006-61 85 00

Fredrik Lundmark
fredrik.lundmark@alsta.nu
060-61 85 00

Linnea Eliasson  
linnea.eliasson@alsta.nu
060-61 85 00

Jenny Runa
jenny.runa@alsta.nu
060-61 85 00

Gunilla Skoogh
gunilla.skoogh@alsta.nu
060-61 85 00

Gunilla Nordh
gunilla.nordh@alsta.nu
060-61 85 00

Johan Oskarsson  
johan.oskarsson@alsta.nu
060-61 85 00

Etableringskurs Sundsvall

 

Debora Källström
debora.kallstrom@alsta.nu
060-61 85 00

Lamia Hamid Yousif
lamia.hamid.yousif@alsta.nu
060-61 85 00

Berit Lindgren
berit.lindgren@alsta.nu
060-61 85 00 

 

 

Etableringskurs Fränsta    

 

Jenny Arrefjäll
jenny.arrefjall@alsta.nu
0691-66 14 00Kvalificerad behandlingspedagog samt
Certifierad gestaltterapeut

Camilla Claar
camilla.claar@alsta.nu
070-375 85 89

Konstlinjen

 

Emil Österholm
emil.osterholm@alsta.nu

073-850 25 20

Tomas Eriksson
tomas.eriksson@alsta.nu
0691-66 14 00

Musikerlinjen samt musikkurser på distans 

 

Daniel Gafforelli
daniel.gafforelli@alsta.nu
070-267 22 15

Christer Sjöström
christer.sjostrom@alsta.nu
070-755 06 24

Helén Sundberg
helen.sundberg@alsta.nu
070-247 56 83

Emma Gafforelli
emma-lena.gafforelli@alsta.nu
070-234 88 29

Jens Westin
jens.westin@alsta.nu
0691-66 14 00

 

 

Musikpedagoglinjen 

 

Fredrik Törngren
fredrik.torngren@alsta.nu
072-518 07 44

Mia Peter
mia.peter@alsta.nu
060-61 85 00