Om webbplatsen

Webbplatsen för Ålsta folkhögskola är en del av Region Västernorrlands webbplats rvn.se men har en egen startsida och kortadress: ålsta.nu

rvn.se - en webbplats för demokrati- och organisation

rvn.se är en webbplats där du som invånare, vårdgivare eller samverkanspartner kan hitta information om Region Västernorrland som:

  • som huvudman för hälso- och sjukvård
  • som arbetsgivare
  • som en demokratisk styrd organisation
  • som aktör i regionala utvecklingsfrågor

Här hittar du information om hur regionen planerar och styr hälso- och sjukvårdsarbetet. Om du är patient eller anhörig och söker information om vård, guidar vi dig vidare till 1177 på webben.

Råd om vård - gå till 1177 på webben

1177.se/Västernorrland

Vi erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Vi finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt.

Webbplatsens adress är 1177.se och sjukvårdsrådgivningen når du på telefonnumret 1177. 

På webbplatsen hittar du informationen som både är nationell och regional om sjukdomar och behandlingar. 

Hitta vård eller förnya recept

1177.se kan du kontakta vården via säkra e-tjänster. Det går det också att söka kontaktuppgifter till vårdens mottagningar och avdelningar.

Delplatser på rvn.se

Vissa verksamheter inom Region Västernorrland har egna så kallade "delplatser". De finns länkade från webbplatsens startsida under rubriken snabblänkar.

Delplatserna är undernivåer av rvn.se men med egen startsida och menystruktur. 

Folktandvården

Vårdgivarwebb

Mitt läkemedel

Särprofilerade delplatser

Vissa delplatser har egen grafisk profil. Dessa är: 

Hola folkhögskola

Ålsta folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola

Konsttidskriften Volym

Livsstilsmedicin Österåsen


Tillbaka till toppen