Fotograf: Lena Sjödin Roman

Konstlinjen - Konstskolan i Västernorrland

På Konstlinjen får du som är intresserad av konst möjlighet att på heltid utveckla och fördjupa ditt intresse. Under studietiden anordnar vi egna utställningar och bjuder in olika intressanta gästlärare.

Studera konst på Ålsta

Konstlinjen är en tvåårig konstutbildning som består av ett basår och ett utvecklingsår. Skolan är utrustad med målerisal, keramikverkstad, projektrum och grafikverkstad. Varje student har tillgång till sin egen arbetsyta. Skolans verkstäder håller öppet dygnet runt, vilket möjliggör för den engagerade studentens skapande att jobba även sena kvällar och helger.

Basåret

Basåret ger dig en konstnärlig grund och du får testa på många olika tekniker. Vi har ofta blockperioder med till exempel måleri, film, foto eller grafik i utbildningen. Då kommer gästlärare och undervisar i det ämnet som de själva är aktiva inom.

Efter ett år på Konstlinjens basår förväntas du ha fått en grundläggande konstutbildning som gör dig starkare om du vill söka dig vidare inom konst, design eller hantverksyrken. Men alla vill inte vidare inom skolvärlden och basåret är lika viktigt för dig som vill bli mer trygg i vad du håller på med samt testa nya tekniker. Många av gästlärarna är återkommande, vilket gör att man enklare kan planera vad man vill göra nästa gång hen kommer. Du får ett intyg på genomförda kurser.

Kursinnehållet för Konstlinjens basår

Utvecklingsåret

Du som studerat vid eftergymnasial konstutbildning med kunskaper motsvarande Konstlinjens basår kan söka direkt till utvecklingsåret. Här ges möjlighet att fördjupa dina egna uttryck samt arbeta fram arbetsprover för att söka vidare in på högskoleutbildning inom konsten. 

Utvecklingsåret kräver god självdisciplin och aktiv konstnärlig process, då undervisningen till stora delar bedrivs som egna projekt under handledning.

Efter ett år på Konstlinjens utvecklingsår förväntas du ha fördjupat dina konstnärliga kunskaper samt utvecklat din förmåga att arbeta självständigt och processinriktat. Du får ett intyg på genomförda kurser.

Kursinnehållet för Konstlinjens utvecklingsår

Kursstart och antagningskrav

Kursstart sker på höstterminen. Du ska ha grundläggande behörighet på gymnasial nivå för att kunna söka till Konstlinjen. Antagning sker via arbetsprover.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 4200kr/termin. Eventuellt tillkommer kostnad för studieresa. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Arbetsprover

I samband med din ansökan skickar du in mellan fem till tio arbetsprover, antingen som original eller i form av annan dokumentation av ditt arbete, samt en kort motivationstext (maximalt ett A4-ark). Arbetsproverna ska visa ditt uttryckssätt och förhållande till skapande. 

Arbetsproverna skickas antingen per post eller digitalt. Självklart är du välkommen att lämna in dem på plats hos oss också!

Postadress 

Ålsta folkhögskola
Fränstavägen 209
841 72 FRÄNSTA

Maxstorlek postat material: A3 (29,7x42 cm)

Digitalt material

Skickas via e-post till: alsta.fransta@rvn.se
Maxstorlek 3 MB.
Filformat: jpg, jpeg, png, gif, mp4, eller move. 

Retur av arbetsprover

Om porto samt returadress bifogas arbetsproverna, kan skolan skicka tillbaka dem. Skolan ansvarar inte för postens hantering. Annars hämtas proverna på plats på skolan. Du som blir antagen får dina arbetsprover vid skolstart. Ej hämtade arbetsprover sparas till den 30 september.

Om du har frågor eller funderingar som rör kursen, kontakta kursansvarig.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Emil Österholm

E-postadress: emil.osterholm@rvn.se


Tillbaka till toppen