Nya vägar proejkt

Ålsta en del av treårigt ESF-projekt

2024-01-21 12:59

Tillsammans med Region Västernorrland och länets övriga folkhögskolor är vi på Ålsta en del av projektet "Nya vägar för folkbildning och företagande".

Treårigt samverkansprojekt 

Projektet "Nya vägar för folkbildning och företagande" är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Ålsta folkhögskola, Hola folkhögskola, Örnsköldsviks folkhögskola, Härnösands folkhögskola och Mellansels folkhögskola. Finansiärer är ESF (Europeiska socialfonden), 1:1-medel samt Region Västernorrland. Projektet fortlöper mellan 2023-10-01 och 2026-09-30.

Bakgrunden till projektet är att det idag bland annat finns en svag samverkan mellan folkhögskolor och företagsfrämjande aktörer i länet samt färre egenanställda och en lägre företagsamhet hos deltagare på folkhögskola jämfört med deltagare i andra utbildningsformer.

Stärkt samverkan mellan folkhögskola och företagande

Målet med projektet är att:

  1. Stärka samverkan mellan folkhögskolorna och företagsfrämjande aktörer i länet genom att skapa hållbara samverkansprocesser och samverkansytor.
  2. Identifiera nya företagsfrämjande processer som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande.
  3. Skapa en hållbar utbildningsstruktur som innehåller entreprenöriellt lärande för deltagare på folkhögskolorna genom att pröva nya metoder och arbetssätt. 
  4. Bygga gemensam kunskap och resurskapacitet för att ge unga vuxna med funktionsnedsättningar, utlandsfödda och deltagare med särskilda behov möjlighet att närma sig ett eget företagande via studier på folkhögskola.

Tillbaka till toppen