Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tillgänglighet för rvn.se

Region Västernorrland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rvn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller den huvudsakliga webbplatsen rvn.se samt de underliggande webbplatserna

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar just nu på att åtgärda de problem som finns. Se avsnittet ”Brister i tillgängligheten” för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rvn.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Du kommer att få svar inom fem arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss genom att

 • skicka e-post till tillganglighet@rvn.se
 • ringa 0611-801 23, vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00. Lunchstängt 12.00–13.00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Digg och påtala det.

Brister i tillgängligheten

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 • Innehåll som inte är text har inte alltid en textbeskrivning (WCAG 2.1, riktlinje 1.1.1)
 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Allt innehåll presenteras inte rätt oavsett skärmriktning (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.4)
 • Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.5)
 • Färg används som enda sätt att förmedla information (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1)
 • Layouten fungerar inte vid förstoring eller på liten skärm (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.10)
 • Några komponenter saknar tillräcklig kontrast (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.11)
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.12)
 • Det går inte att förstora text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.4)
 • Det förekommer bilder som visar text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.5)
 • Webbplatsen kan inte hanteras med enbart tangentbord i webbläsarna Firefox och Safari (WCAG 2.1, riktlinje 2.1.1)
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll på webbsidorna för våra lediga tjänster (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.1)
 • Tabb-ordningen fungerar inte i webbläsarna Firefox och Safari (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.3)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Språkförändringar anges inte i koden (WCAG 2.1, riktlinje 3.1.2)
 • Funktioner är inte benämna konsekvent (WCAG 2.1, riktlinje 3.2.4)
 • Fel som uppstår beskrivs inte tydligt (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.1)
 • Alla fältetiketter är inte tydliga (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.2)
 • Det ges inga förslag på hur vanliga fel kan rättas till (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.3)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Webbplatsen är byggd med föråldrad teknik som inte längre stöds av utvecklaren. Det innebär att flera brister inte går att åtgärda utan att göra en omfattande uppdatering av hela webbplatsen. Vi planerar därför att ta fram en ny version av webbplatsen under 2021.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rvn.se med hjälp av vår webbyrå Knowit.

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Kontakta oss

Anmäl otillgängligt innehåll

Jag har hittat något på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker att ni ska åtgärda.

Beställ tillgängligt material

Jag vill beställa en tillgänglig form av ett material som ligger otillgängligt publicerat på webbplatsen.

Om du vill beställa tillgängligt material eller få återkoppling på din anmälan om otillgängligt innehåll måste du ange något sätt som vi kan kontakta dig på.