Pedagoger & deltagarassistenter

Gunilla Johansson

Gunilla Johansson.JPG

Pedagog - svenska och svenska som andraspråk. Kursansvarig Allmän kurs.

Telefon: 072-218 31 04
E-post: gunilla.johansson@ofhs.se

Jenny Martinell

Pedagog - engelska, naturkunskap, anatomi/fysiologi, motion, rörelseapparaten och organlära. Studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 072-218 31 09
E-post: jenny.martinell@ofhs.se

Per Bergman

Pedagog - historia, samhällskunskap, religonskunskap och musik

Telefon: 072-200 32 16
E-post: per.bergman@ofhs.se

Mattias Käller

Pedagog - matematik och naturkunskap

Telefon: 072-218 31 07
E-post: mattias.kaller@ofhs.se

Ann Van Wijk

Deltagarassistent Allmän kurs

Telefon: 073-802 32 27
E-post: ann.vanwijk@ofhs.se

Carina Nordin

Pedagog och kursansvarig Världens kvinnor, grupp 1

Telefon: 073-023 54 68
E-post: carina.nordin@ofhs.se

Annelie Vigren

Pedagog och kursansvarig Världens kvinnor, grupp 2

E-post: anneli.vigren@ofhs.se

Lena Zackrisson

Pedagog och kursansvarig Världens kvinnor, inriktning köksbiträde (VKK)

Telefon: 072-218 31 05
E-post: lena.zackrisson@ofhs.se

Lykke Backer Östman

lykke_backer_ostman.jpg

Deltagarassistent Världens kvinnor

Telefon: 072-240 10 11
E-post: lykke.backer.ostman@ofhs.se

 

Tobias Markusson

Kursansvarig - Naturguide - Höga Kusten

Telefon: 072-218 31 02
E-post: tobias.markusson@ofhs.se

Anna Viström

anna_vistrom2.jpg

Pedagog - folkhälsa, hälsopedagogik, ledarskap/coaching, beteendevetenskap, samtalmetodik (MI) och motion.
Kursansvarig Hälsocoach, inriktning PT, kostrådgivare & massage.

Telefon: 072-218 31 11
E-post: anna.vistrom@ofhs.se

Elena Dahlén

Pedagog - Hälsocoach, inriktning PT, kostrådgivare &massage.
Träningslära och anatomi (föräldraledig).

E-post: elena.dahlen@ofhs.se

Thomas Larsson

Pedagog - scenframställning, regi och teaterteknik. Kursansvarig Teaterlinjen.

Telefon: 072-218 31 08
E-post: thomas.larsson@ofhs.se

Kristina StålnackePedagog - kreativt skrivande. Kursansvarig Kulturskaparna och Kulturskaparna/Ordet.

Telefon: 070-279 55 37
E-post: kristina.stalnacke@ofhs.se

Mona Wikberg

Deltagarassistent Kulturskaparna

Telefon: 072-218 31 13
E-post: mona.wikberg@ofhs.se

Anna Hellström

Pedagog - Etableringskurs

Telefon: 070-207 10 65
anna.hellstrom@ofhs.se

Lisa Åhman

Pedagog - Etableringskurs

Telefon: 070-367 90 79
Epost: lisa.ahman@ofhs.se