Om skolan

Örnsköldsviks folkhögskola är en dagfolkhögskola belägen i centrala Örnsköldsvik.

Det är en mångkulturell mötesplats där vi med vår kompetens och kreativitet skapar en spännande studiemiljö. Här kan du läsa in grundläggande och särskild behörighet för att vidare studera på högre nivå.

Kompetensnivån bland våra lärare är hög och vi har möjlighet att erbjuda särskilt stöd till studerande. Folkhögskolan är religiöst och politiskt obunden. Vår profil är kreativa näringar och entreprenörskap.

Region Västernorrland ansvarar för tre av länets fem folkhögskolor (Hola folkhögskola i Prästmon, Ålsta folkhögskola med verksamhet i Fränsta och Sundsvall och Örnsköldsviks folkhögskola). 

Mål för Örnsköldsviks folkhögskola

  • Skolan ska erbjuda ett brett kursutbud av hög kvalité och vara öppen för alla
  • Skolans verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt synsätt
  • Skolan ska vara en kulturell mötesplats och en aktiv part i samhällets kulturliv
  • Skolan ska stärka de studerandes självkänsla och sociala förmåga
  • Skolan ska uppmuntra till att höja den individuella kompetensen och stärka den personliga utvecklingen
  • Skolan ska verka för en hälsobefrämjande livsmiljö
  • Skolan ska engagera sig i omvärlds- och framtidsfrågor