Skolan omringad av ett grönområde.

Om skolan

Örnsköldsviks folkhögskola är en dagfolkhögskola belägen i centrala Örnsköldsvik. Skolan är en mångkulturell mötesplats där vi med vår kompetens och kreativitet skapar en spännande studiemiljö för dig.

Här kan du läsa in grundläggande och särskild behörighet för att studera vidare på högre nivå. Du kan också läsa särskilda kurser inom exempelvis hälsa eller friluftsliv, kreativa kurser eller skaffa dig erfarenhet på en yrkesutbildning.

Kompetensnivån bland våra pedagoger är hög och vi har möjlighet att erbjuda särskilt stöd till dig som deltagare. Folkhögskolan är religiöst och politiskt obunden och vår profil är kreativa näringar och entreprenörskap.

Region Västernorrland ansvarar för tre av länets fem folkhögskolor; Hola folkhögskola i Prästmon, Örnsköldsviks folkhögskola i Örnsköldsvik och Ålsta folkhögskola i Fränsta och Sundsvall. 

Mål för Örnsköldsviks folkhögskola

  • Skolan ska erbjuda ett brett kursutbud av hög kvalité och vara en plats som är öppen för alla
  • Skolans verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt synsätt
  • Skolan ska vara en kulturell mötesplats och aktivt engagera sig i samhällets kulturliv
  • Skolan ska stärka de studerandes självkänsla och sociala förmåga
  • Skolan ska uppmuntra till att höja den individuella kompetensen och stärka den personliga utvecklingen hos de studerande
  • Skolan ska bidra till en hälsofrämjande livsmiljö
  • Skolan ska engagera sig i omvärlds- och framtidsfrågor

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

På skolan finns det möjlighet till särskilt stöd för deltagare med olika NPF-diagnoser. Det kan ske genom en anpassad undervisning och miljö i och utanför klassrummet samt extra socialt och pedagogiskt stöd. Skolans lokaler är renoverade och är till stor del tillgängliga för rullstolsanvändare. Hörselslinga finns.

Mer information


Tillbaka till toppen