Skolledning

Ylva Hardeson

Rektor och enhetschef

Telefon: 073-814 25 20
E-post: ylva.hardeson@rvn.se

HansOlov Furberg

HansOlov Furberg

Verksamhetschef kultur och bildning

Telefon: 073-275 24 52
E-post: hans.olof.furberg@rvn.se


Tillbaka till toppen