Skolledning

HansOlov Furberg

HansOlov Furberg.jpg

Rektor, verksamhetschef

Telefon: 073-275 24 52 
E-post: hans.olof.furberg@rvn.se

Mikaela Vennerbring

Tf. biträdande rektor, enhetschef

Telefon: 072-518 80 69
E-post: mikaela.vennerbring@ofhs.se