Fyra personer med olika etnicitet har möte i ett konferensrum.

Projekt: Nya vägar för folkbildning och företagande

2024-02-12 13:25

Ett treårigt projekt, finansierat av ESF, 1:1 och Region Västernorrland, som arbetar för att stärka samverkan mellan folkhögskolan och företagsfrämjande aktörer i regionen.

Ökad samverkan mellan folkhögskola och företagsfrämjande aktörer

Det finns idag en alltför svag samverkan mellan folkhögskola som utbildningsform och de aktörer som främjar företagsutveckling. Det finns även färre antal egenanställda bland deltagare (elever) som har gått på folkhögskola jämfört med andra utbildningsformer. Bland deltagare (elever) på Allmän kurs på folkhögskola minskar dessutom antalet egenanställda.

Projektet ska identifiera företagsfrämjande processer och arbeta med hållbara utbildningsstrukturer och samverkansprocesser som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande. Med projektet vill vi fånga upp och stötta individen samtidigt som vi bygger starkare strukturer för långsiktighet i glesa miljöer där det finns särskilt svaga samverkansstrukturer. Detta för att kunna skapa goda möjligheter till ett eget företagande för samtliga målgrupper inom folkhögskolan.

Projektet förväntas resultera i en ökad samverkan mellan företagsfrämjande aktörer och folkhögskolorna som leder till en utvecklad utbildningsstruktur på folkhögskolorna som i sin tur leder till ett ökat entreprenöriellt lärande hos deltagarna (eleverna). Detta gör att projektet i ett långsiktigt perspektiv bidrar till att det startas fler företag i länet. Det minskar även arbetslöshet samt ökar anställningsbarhet då dessa kunskaper allt mer efterfrågas inom näringslivet.

Projektmål:

  1. Stärka samverkan mellan folkhögskolorna och företagsfrämjande aktörer i länet genom att skapa hållbara samverkansprocesser och samverkansytor.
  2. Identifiera nya företagsfrämjande processer som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande.
  3. Skapa en hållbar utbildningsstruktur som innehåller entreprenöriellt lärande för deltagare på folkhögskolorna genom att pröva nya metoder och arbetssätt.
  4. Bygga gemensam kunskap och resurskapacitet för att ge unga vuxna med funktionsnedsättningar, utlandsfödda och deltagare med särskilda behov möjlighet att närma sig ett eget företagande via studier på folkhögskola.

Folkhögskolor i projektet

De tre folkhögskolorna som har Region Västernorrlands som huvudman arbetar tillsammans med länets rörelsedrivna skolor Härnösands och Mellansels folkhögskola i projektet.

Hola folkhögskola
Kontakt: Martha Widén

Härnösands folkhögskola
Kontakt: Martin Lissel

Mellansels folkhögskola
Kontakt: Terese Fredenwall

Ålsta folkhögskola
Kontakt: Helén Sundberg

Örnsköldsviks folkhögskola
Kontakt: Sanna Svärd

Företagsfrämjande aktörer i projektet

I projektet jobbar vi med ett urval av företagsfrämjande aktörer, se nedan.

Almi 

Bizmaker

Coompanion

Nyföretagarcentrum

Styrgruppsmedlemmar

Hans-Olov Furberg: Verksamhetschef Kultur och bildningsverksamheten, Regional utveckling, projektägare  

Hans Noreliusson: Rektor Härnösand folkhögskola, representant Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) Västernorrland

Ylva Hardeson: Rektor Örnsköldsviks folkhögskola, representant Region Västernorrlands folkhögskolor 

Fredrik Kuoppa: Affärschef, Almi  

Mona Sundin: Affärsområdeschef Science Park, Bizmaker  

Kerstin Stickler: Rådgivare & affärsutvecklare, Coompanion 

Lars Sörling: Ordförande, Nyföretagarcentrum Sundsvall Timrå Härnösand

Adjungerande styrgruppsmedlemmar 

Annika Bergman: Projektledare och administratör, Region Västernorrland  

Hans Asplund: Projektekonom, Region Västernorrland

Veronica Nilsson: Projektkommunikatör, Region Västernorrland

Anders Björklund: Projektmedfinansiär, Europeiska socialfonden (ESF)

Information

Projektnamn: Nya vägar för folkbildning och företagande, 23-006-S02

Projektägare: Region Västernorrland

Period: 1 oktober 2023 - 30 september 2026

Budget: 7 778 106 kr

Finansiärer: ESF (Europeiska socialfonden), 1:1-medel, Region Västernorrland

Kontakt: Annika Bergman, projektledare Region Västernorrland
E-post: annika.bergman@rvn.se, Telefon: 076-130 25 64

Logotyp för projektet Nya vägar, Europeiska unionen, Svenska ESF-rådet och Region Västernorrland.

Tillbaka till toppen