Mitt läkemedel

Mitt läkemedel

Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Framtagen av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre  

 

Rek-lista för läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre framtagen av regional samverkansgrupp Läkemedel i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samt läkemedelskommittéerna i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Västernorrland. 

 

 

 

Rek-lista för barn framtagen av de sju läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen. Skriften tar i första hand upp läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor.

Webbversion av läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (region Gävleborg)     

 

 

Skapa genväg på telefon eller läsplatta för att visa som app