Om rekommendationerna

Terapirekommendationerna har som syfte att lyfta fram förstahands­preparaten, framför allt ur ett primärvårdsperspektiv. Terapirekommen­dationerna ger en kortfattad information och bakgrund till de enskilda läkemedelsrekommendationerna.

All medicinsk kunskap är färskvara. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer. E-post: lakemedelskommitten@rvn.se

Läkemedelskommitténs hemsida: www.rvn.se/lk
Här finns Mitt läkemedel som webversion, terapiråd, andra rekommendationer, information om utbildningar med mera.

Mitt läkemedel på webben
I NCS Cross, i vänstermarginalen på Vårdportalen, finns en länk till Mitt Läkemedel. Funktion är anpassad för webben.

Preparat markerade med blå bakgrund är förstahandsval.

Startförpackning
Liten förpackning först. Startförpackning bör användas vid insättandet av ett nytt läkemedel för långtidsbehandling.
 
 
F = Förmånsberättigat
EF = Ej förmånsberättigat, fri prissättning, byts ej på apotek.

Utbytbara preparat är markerade med *

Läkemedel där särskild försiktighet krävs vid behandling av äldre har åsatts en särskild varningstriangel 75+

Miljö
Vid val av rekommenderade läkemedel har miljöaspekten beaktats.
 
Fosterpåverkan/amning
 
Frågor om läkemedel
Du är välkommen att kontakta lakemedelskommitten@rvn.se. 
 
Rapportering av läkemedelsbiverkningar
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar. Även patienter kan rapportera läkemedelsbiverkningar. Elektronisk blankett finns på www.lakemedelsverket.se
 
Medicininstruktioner.se
Innehåller korta filmer och bildspel för patienter och sjukvårdspersonal om t.ex. hur läkemedel inhaleras, injiceras, var plåster ska fästas eller hur ett hjälpmedel ska användas, www.medicininstruktioner.se
 
Medicinpriser.se
Aktuella läkemedelspriser på apoteken, även receptfria och sådana utanför förmånssystemet, är sökbara via hemsidan www.medicinpriser.se