Om rekommendationerna

Terapirekommendationerna har som syfte att lyfta fram förstahands­preparaten, framför allt ur ett primärvårdsperspektiv. Terapirekommen­dationerna ger en kortfattad information och bakgrund till de enskilda läkemedelsrekommendationerna.

Preparat i de blå rutorna är förstahandsval.

 
F = Förmånsberättigat
EF = Ej förmånsberättigat, fri prissättning.

 

Utbytbara preparat är markerade med *.

Läkemedel där särskild försiktighet krävs vid behandling av äldre har åsatts en särskild varningstriangel 75+

 

All medicinsk kunskap är färskvara. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer. E-post: lakemedelskommitten@rvn.se

Läs mer på Internet

Läkemedelskommitténs hemsida: www.rvn.se/lk
Här finns terapiråd, andra rekommendationer, styrdokument som har med läkemedel att göra, information om utbildningar med mera. Produktinformation om APL-varor kan hittas på APLs hemsida: www.apl.se

Mitt läkemedel på webben
I NCS Cross, i vänstermarginalen på Vårdportalen, finns en länk till Mitt Läkemedel. Funktion är anpassad för webben.

Startförpackning
Liten förpackning först. Startförpackning bör användas vid insättandet av ett nytt läkemedel för långtidsbehandling.
 
Miljö
Vid val av rekommenderade läkemedel har miljöaspekten beaktats. Läs mer i kapitlet miljö och läkemedel.
 
Fosterpåverkan/amning
 
Frågor om läkemedel
Kontakta gärna lakemedelskommitten@rvn.se med läkemedelsfrågor eller synpunkter på våra produkter.
 
Rapportering av läkemedelsbiverkningar
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar. Även patienter kan rapportera läkemedelsbiverkningar. Elektronisk blankett finns på www.lakemedelsverket.se
 
Medicininstruktioner.se
Innehåller korta filmer och bildspel för patienter och sjukvårdspersonal om t.ex. hur läkemedel inhaleras, injiceras, var plåster ska fästas eller hur ett hjälpmedel ska användas, www.medicininstruktioner.se
 
Vätskebrist och läkemedel
 

Tillbaka till toppen