Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Västernorrlands län utgör Region Västernorrlands kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Uppdrag

Läkemedelskommittén ska i sitt arbete

  • verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
  • förmedla en förståelig och samstämmig information om läkemedel till patienter och allmänhet.

Ledamöter

Läkemedelskommitténs med medlemmar företräder medicinsk och farmacevtisk expertis. Information om ledamöter finns i via länk i vänster spalt.
Protokoll finns längre ned på denna sida.

Reglemente och regler för Läkemedelskommittén

Rekommenderade läkemedel och läkemedelsval

Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden. Rekommendationer och läkemedelsval.