Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Västernorrlands län utgör Region Västernorrlands kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Uppdrag

Läkemedelskommittén ska i sitt arbete

  • verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
  • förmedla en förståelig och samstämmig information om läkemedel till patienter och allmänhet.

Ledamöter

Läkemedelskommitténs med medlemmar företräder medicinsk och farmacevtisk expertis. Information om ledamöter finns i via länk i vänster spalt.

Protokoll finns längre ned på denna sida.

Reglemente och regler för Läkemedelskommittén

Rekommenderade läkemedel och läkemedelsval

Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Rekommendationer och läkemedelsval


Tillbaka till toppen