Ny bok om konsten att ta betalt

2016-02-04 17:14

Erik Hellstens Avtal & Tvist - ett måste till konstnärens bokhylla 2016

Det viktigaste är väl att få ställa ut! Det viktigaste är väl att jag fullt får ge mig hän för målningen och installationen! Rubba inte mina cirklar! Jag är konstnär och har inte tid för annat! Jag måste satsa hundraprocentigt på min konst om jag ska komma någon vart!
Visst känner vi igen belägenheten i det konstnärliga arbetet, hur det fyller upp känslan och driften att jobba med något som på nästan alla plan skiljer sig från vilket så kallat normalt eller ordinärt arbete som helst. Däremot skiljer sig inte konstnären så mycket från en normal ordinär människa, och när utställningen till slut är på plats inställer sig frågan som kommer som en blixt från en klar himmel och som konstnären inte alls haft tid att tänka på, hur ska jag nu klara hyran för nästa månad?

Snårskogen kring konstnärens uppdrag i samhället och hur denne ska klara sig på sitt arbete, hur komplicerat och besvärligt det kan kännas att kräva ekonomisk ersättning för något som kanske ingen behöver och som man inte själv riktigt vet värdet av, något som konstnären i den i bästa fall euforiskt uppfyllda arbetsprocessen känner sig få tillräcklig ersättning och tillfredställande av, allt detta gör att tanken på pengar och betalning nödvändigtvis inte kommer i första rummet. Men nu har det (äntligen får man väl säga) kommit en liten kompakt bok och handledning som ställer allt till rätta. Visst, det har funnits information att få, men utspritt på många håll och händer och ofta tidskrävande att söka efter, så mycket bättre att någon nu tagit på sig ytterst hedervärda uppgiften att samla allt som konstnären behöver veta inom en och samma bokpärm.

Författaren till boken AVTAL OCH TVIST (Den goda tisdagens förlag) heter Erik Hellsten, en jurist och konstnär med examen från Stockholms universitet och Konstfack. Att han har erfarenheter från de båda så extremt skilda fälten är nog ganska unikt och det borgar för och visar sig också ge en spännande läsning. Den centrala brännpunkten i boken är betydelsen av att ha ett avtal.Nå, det känner de flesta till, också att en muntlig överenskommelse är ett avtal, men hur många vet att ett avtal kan uppstå också när parterna agerar utifrån förutsättningarna att ett avtal finns!? En sådan filosofisk knorr med bäring väntade man sig inte, att ett avtal kan ha många uttryck och att det bara skiljer sig i formen, från det skriftliga till det muntliga och till den kommunikation (typ mejl) som ger innebörden av en överenskommelse. Därför är det nog så viktigt att spara på mejl, och att på olika sätt dokumentera de samtal och möten som uppstår mellan två parter.

Erik Hellsten upprepar dock som ett mantra: skriv avtal, kontrakt! Bra inte bara för dig själv, utan även för kollegorna då branschen blir proffsigare. En av tyngdpunkterna i handboken är naturligtvis MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning) som behandlas ingående. MU-avtalet gäller för museer och konsthallar, därför ges också bra utrymme om hur avtal görs upp med gallerier som är mera komplicerat då galleriernas verksamhet inte är enhetlig. Värt att lyfta på ögonen för är att boken tar upp samarbetsprojekt mellan konstnärer, en gråzon där förtroende och improvisation ofta ses viktigare än bindande avtal. Ett intressant påpekande är att om två eller flera går ihop i ett projekt med gemensamt syfte och gemensamma förpliktelser så har parterna i juridisk mening bildat ett bolag! Formellt krävs ingen ansökan eller registrering för att bilda ett bolag. Avtal om samarbete kan vara skriftlig, muntlig, eller genom konkludent handlande där en av parterna genom sitt beteende visar att en överenskommelse har inletts. Ytterligare en filosofisk knorr alltså; någon avsikt att bilda ett bolag behöver sålunda inte finnas för att bolaget ska uppstå, det kan till och med uppstå utan att parterna själva är medvetna om det!

Hur bestämma arvode vid en snabb förfrågan från en beställare? Och hur gör man med gratisarbete, som vid välgörenhet eller visningar i konstnärsdrivna gallerier? Några väl valda ord om dessa välbekanta frågor tar boken upp i par små separata instick. Om halva boken bit för bit handlar om hur konstnären kan upprätta avtal för konstnärliga jobb och ser till att ha på fötterna, så upptar den andra halvan av hur man gör om man får kalla fötter eller om ”det skiter sig”. På samma konstnärligt inkännande sätt som Erik Hellsten skriver om det första, lika juridiskt kunnigt går han i detalj igenom alla praktiska och teoretiska problem som kan uppstå i det senare. Och han gör det på ett lättillgängligt språk där juridiska ofta abstrakta formuleringar snabbt får sina förklaringar.

Boken har längst bak ett fylligt sakregister där man snabbt kan hitta det man är ute efter. Mera finns att säga om denna lättorienterade och faktiskt lättlästa handbok, men det sparar jag till läsaren att själv upptäcka. Som konstnär med lång erfarenhet om den guppiga väg som yrket innebär kan jag inte annat än rekommendera Avtal & Tvist. Med sitt digra innehåll profilerat för den enskilde konstnären och med det personliga tilltal som författaren använder bör den vara en självklarhet på konstnärens bokhylla 2016.

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2016-02-04


Tillbaka till toppen