Hitta konsten

På Hitta konsten finns information om utställningsverksamheter, konstnärsverkstäder och mycket annat som rör konstlivet i Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kontakta redaktionen om du har tips om konsthändelser, utställningar eller föreningar. 

Obs!
Hitta konsten är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med mer information från länen.