Om konsttidningen Volym

Volym är en genuint nätbaserad konsttidning med inriktning på konst utifrån ett norrländskt perspektiv.

Den startade 2003 och är 2019 inne på sin sjuttonde årgång. Volyms huvudsyfte är att spegla viktiga konsthändelser, genom information, recensioner, reportage och nyhetsnotiser.

Volym har ambitionen att ge allsidig information om konstnärlig verksamhet och utveckling i Norrland. Vi har inte resurser att täcka in allt som händer, utan riktar in oss på de utställningar, projekt och evenemang som vi i redaktionen tycker är intressantast att belysa. Volym har ingen politisk eller kulturpolitisk agenda utan styrs enbart av redaktionens engagemang i konst och konstens betydelse för människa och samhälle.

Volym växer nu organiskt till en sida för hela Norrland med skribenter från de fyra nordliga länen.

Huvudman för Volym är Regional Utveckling, Region Västernorrland. I redaktionen ingår av Region Västernorrland anställd konstkonsulent, övriga är frilansande fasta medarbetare av vilka ingår en webmaster, en redaktör samt tre skribenter. Ibland tar Volym in externt material från andra skribenter.

 

Kontakta oss gärna!

Volym

Ida Rödén, konstnär
Redaktör/vikarierande konstkonsulent
ida@volym.info

Robert Eriksson, konstnär
Webbredaktör
robert@volym.info