Om konsttidningen Volym

Volym är en genuint nätbaserad konsttidning med inriktning på konst utifrån ett norrländskt perspektiv.

Den startade 2003 och är 2023 inne på sin tjugoförsta årgång. Volyms huvudsyfte är att spegla viktiga konsthändelser, genom information, recensioner, reportage och nyhetsnotiser.

Volym har ambitionen att ge allsidig information om konstnärlig verksamhet och utveckling i Norrland. Vi har inte resurser att täcka in allt som händer, utan riktar in oss på de utställningar, projekt och evenemang som vi i redaktionen tycker är intressantast att belysa. Volym har ingen partipolitisk agenda utan styrs enbart av redaktionens engagemang i konst och konstens betydelse för människa och samhälle.

Volym växer nu organiskt till en sida för hela Norrland med skribenter från de fyra nordliga länen.

Huvudman för Volym är Regional Utveckling, Region Västernorrland.
Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten stödjer Volym genom ekonomiskt bidrag och inskickat material.

I redaktionen ingår av Region Västernorrland anställd konststrateg, övriga är frilansande fasta medarbetare av vilka ingår en redaktör, en webbredaktör samt en skribent. Ibland tar Volym in externt material från andra skribenter.

Kontakta oss gärna!

Volym

Ida Rödén
Redaktör/vikarierande konststrateg, konstnär
ida.roden@rvn.se

Robert Eriksson
Webbredaktör, konstnär
robert@volym.info

Jan K Persson
Skribent, konstnär
jankpe@hotmail.com

Sebastian Andersson
Konststrateg
sebastian.andersson@rvn.se


Tillbaka till toppen