Konst i Västernorrland

Konsten är en demokratifråga och en angelägenhet för alla. Den är ett viktigt verktyg för att synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen.

Konst Västernorrland har två uppdrag: att stärka och bredda bildkonstens ställning i länet samt att tillgängliggöra olika konstupplevelser i regionens verksamheter och lokaler. Inom Konst Västernorrland finns konsthandläggare och konststrateger.

Konsthandläggarens uppdrag är att arbeta med miljögestaltning och utsmyckning i regionens lokaler. Vi placerar ut, administrerar, vårdar och tillgängliggör regionens konstsamling som omfattar drygt 20 000 verk. Genom att köpa in konst och ge uppdrag åt konstnärer gör vi samtida konst tillgänglig och angelägen för alla, långt utanför konsthallar och museum.

Konststrategens uppdrag är att arbeta med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst. Det sker i samverkan med konstnärer och länets sju kommuner – politiker, institutioner, föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Konststrategen ska främja det konstpedagogiska arbetet i regionen. För barn och unga lyfts konstens möjligheter, rätt till eget skapande och kontakt med professionella konstutövare.

Konst Västernorrland driver nättidningen Volym vars syfte är att spegla konstnärlig verksamhet, konstpolitik och samtidskonstens utveckling i Västernorrland och Norrland.

Nyheter från Konst Västernorrland och Regional utveckling

 

Kontakt


Tillbaka till toppen