Stipendiaterna Cecilia Hultman, Björn Gimstedt och Sylvia Lidberg. Foto från utdelning av Göran Dahlbergs stipendium.

Ett alltmer betydande konststipendium

2016-12-21 10:29

Rapport från utdelningen av Göran Dahlbergs stipendium 2016

Sett till penningbeloppet har Göran Dahlbergs stipendium för konstnärer i Ångermanland och Medelpad utvecklats till ett av de mera betydande renodlade konststipendierna i landet. Från att 1998 startat på blygsamma 5 000 blev potten i år 2016 hela 255 000 kronor. Vid utdelningen 17 december på Kulturmagasinet i Sundsvall fick Cecilia Hultman, Härnösand, Sylvia Lidberg och Björn Gimstedt, båda från Sundsvall, vardera 85 000 kronor. Tjugoen konstnärer hade i år sökt stipendiet. Dahlbergsstiftelsens styrelse och tillika jury har bestått av konstnärerna Mats Caldeborg, Nordmaling, Erik Hedén, Örnsköldsvik, Ann-Kristin Källström, Härnösand, och Samuel Andersson, Sundsvall.

Hur går man till väga för att få ett stipendium? Ska vi tro på Alveola Ämting, som inledde ceremonin med en lite spetsfundig performance, räcker det inte långt att stå och peta osäkert på snygga formuleringar. Utan du måste blåsa upp ditt ego, vilket Alveola också gjorde och som fick henne att se ut som en sumobrottare! Du får lägga ett stort papper på golvet (du jobbar hela tiden i ateljén och tar det som ligger närmast), rita med stora bokstäver att du är en bra konstnär som gör bra grejer och behöver pengar (ditt namn behöver ingen presentation). Tillsammans med några svartvita halvbra utskrifter på vad du gör (som de ändå känner till) stoppar du din ansökan i ett jättestort kuvert så att det absolut inte kan missas. Sedan är det bara att vänta på pengarna!Alveola Ämting gör en ansökningsperformance.


Nåja, så lätt kanske det inte är i verkligheten. Men samtidigt ska det inte heller vara för krångligt och kännas oöverstigligt att som i det här fallet söka Göran Dahlbergs stipendium. Jag frågade styrelsens ordförande Mats Caldeborg och ledamoten Ann-Kristin Källström hur juryn har arbetat.
-Vi har haft mycket resonemang och ofta roliga diskussioner, svarar Mats. Och urvalet har inte gjorts på en kafferast, tvärtom har det skett långsamt och eftertänksamt i upp till tre genomgångar av ansökningarna. Tveklöst är det först och främst fotografierna på konstverk som vi tittat på, och det är mycket viktigt att de tydligt visar vad konstnären arbetar med. Eventuell förkunskap eller inte om ett konstnärskap har fått bli underställt bildmaterialet. Eftersom också skrivningarna i ansökningarna kan vara väldigt varierade och ibland svårtydda, blir bilderna de som bäst kan göras jämförelser mellan och det som fäller avgörandet, så att säga på lika villkor.

Göran Dahlbergs stiftelse ska enligt stadgarna ha en styrelse bestående av aktiva konstnärer i regionen, och som ska växla med ett par års mellanrum. Jag frågar om kruxet att ge stipendier till kolleger som man kanske ibland har personlig relation till? Här menar Ann-Kristin Källström att ledamöterna måste agera professionellt, bortse från det man för övrigt vet om den ansökande och absolut inte rösta fram en kompis. Svårigheten är att sortera bort då många är likvärdiga, men man måste välja. Uppstår en besvärlig jävsituation i något fall så ska ledamoten stiga åt sidan och lämna över till de andra att bedöma. Urvalsarbetet handlar helt enkelt om etik, säger Mats Caldeborg, att kunna gå utanför sig själv, söka stöd hos varandra och anstränga sig att vara rättvis.

Mats tillägger att om den ansökande konstnärens bildmaterial inte ansetts tillräcklig för stipendium den här gången, så ska denne sikta på att komma tillbaks med bättre material nästa år! Ann-Kristin håller med, blir beskedet negativt ska konstnären inte tveka att söka igen, man ska inte ge upp. Det som är bra med Göran Dahlbergs stipendium är att det inte är institutionaliserat, att det är vi arbetande konstnärer eller fotfolket ute i en region som delar ut det. Det är viktigt att inte tro att stipendiet är ouppnåeligt, att det är för höga krav eller att det är utbildningsmeriter som avgör.

Den gamla styrelsen för Göran Dahlbergs stiftelse avgår i och med årets utdelning, och de har utsett en ny styrelse som kommer att offentliggöras efter nyår. Mats och Ann-Kristin medger att det varit för kort varsel tidigare vid utlysningarna, så instruktionerna för nästa år är att den ska komma före sommaren och påminnas om i början av hösten. Allt för att få så bra ansökningar som möjligt, och att flera vet om stipendiet.

Text och foto: Jan K Persson.

Volym 2016-12-21

Se även tidigare notis i Volym om motiveringarna för årets utdelning.

​Ladda ner artikel i pdf-format.

Länk till artikel.