Foto från BRAK 2016. Anna Lund, docent i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, föreläser.

Kc Nord - mötesplats och resurs

2017-05-02 09:48

I samtal med Eirin Pedersen

Häromveckan träffade jag Eirin Pedersen, ordförande för Kc Nord. Under samtalet visar det sig snart att vi har mycket gemensamt. Speciellt behovet av att ingå i nätverk som drivs av passion och vision. Nya kontakter och möten synas med nyfikenhet, allt har potential att berika. Dock är det svårt att hålla dem kvar. Det är bland annat detta vi kommer in på under vårt samtal.

I och med flytten från Norge till Sverige 2007 slungades Eirin tillbaka till det mest basala utgångsläget som konstnär, ensam och okänd, trots konstnärlig doktorsgrad. Frustrationen över att inse att den uppbyggda kompetensen inte sågs som en resurs i samhället tog på. Helt utan nätverk var hon vilsen, men tack och lov letande. Genom en styrelsemedlem i Kc Nord ombads hon att söka om medlemskap och då frågan senare kom om att sitta i styrelsen och året därpå om att bli ordförande stärktes Eirins självförtroende. Hon var plötsligt synlig, en del av en yrkesgemenskap. Mottagandet hon fick av Kc Nord var viktigt. Nu har ilskan och frustrationen omvandlats och blivit något produktivt. Genom Kc Nord har hon möjlighet att föra konstnärer samman, att höja medvetenheten om ekonomiska förutsättningar och att i den andan kunna stödja projekt, gärna i dess inledningsskede.

Kc Nords verksamhet i den norra regionen behöver lyftas fram. Den utgör en värdefull samlingspunkt i ett område med långa distanser. Konstnärer arbetar olika och utifrån olika förutsättningar och att hitta alternativa vägar blir speciellt viktigt för konstnärer verksamma med detta geografiska utgångsläge. Projektpengar blir centralt. Detta är något som Kc Nord inser och väljer att lyfta fram. Med en godkänd ansökan finns plötsligt ekonomiska medel, en genomtänkt plan, samt milstolpar att arbeta mot. Detta kan vara avgörande. Innan Eirin gick med i styrelsen fick hon projektmedel från Kc Nord. Dessa 15 000 kronor gjorde att hon gick vidare med en idé och fann en samarbetspartner i konstnären Janne Björkman. Nu har dom hållit på i 6 år och projektmedel har sedan dess beviljats från Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Länskulturen i Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Åre kommun, Studieförbundet Vuxenskola. På den vägen landade ett projektmedel från Kc Nord i slutändan på cirka 670 000 kronor. Genom ett positivt besked hakar andra på och Kc Nord kan sägas fungera som en inkörsport. Det är något att ha i åtanke.

Kc Nord är en ideell förening med cirka 200 medlemmar vars verksamhet omfattar Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Årligen förmedlas cirka 200 000 kronor i projektmedel till konstnärliga projekt och idéskissarvoden. Verksamhetsbidrag fördelas från Kulturrådet och några regioner i området. Kc Nord är även drivkraften bakom BRAK, Branschdagar för Konstområdet i Norr, ett återkommande arrangemang där konstnärer från den norra regionen bjuds in att lyssna och delta i debatter kring konstnärlig verksamhet.

Text och foto: Ida Rödén

Volym 2017-05-02

Ladda ner artikel i pdf-format

Länk till artikel


Tillbaka till toppen