Stödteam

För att skapa en trivsam miljö har skolan ett kuratotiskt stödteam. Vi arbetar förebyggande med den psykosociala miljön.

Sundsvall

Petter Tideström

Kurator

E-postadress:

petter.tidestrom@rvn.se

Telefonnummer:

076-104 99 51

Ange Norberg

Verksamhetsledare

E-postadress:

ange.norberg@rvn.se

Telefonnummer:

073-813 25 37

Fränsta

Helén Sundberg

Helén Sundberg

Kurator

E-postadress:

helen.angelika.sundberg@rvn.se

Telefonnummer:

070-247 56 83

Annelie Gullheim

Strukturpedagog

E-postadress:

annelie.gullheim@rvn.se

Daniel Gafforelli

Rektor Fränsta

E-postadress:

daniel.gafforelli@rvn.se

Telefonnummer:

070-267 22 15

Ulrika Tholin

Internatansvarig

E-postadress:

ulrika.tholin@rvn.se

Telefonnummer:

0691-357 73, 072-526 70 32 


Tillbaka till toppen