Studieekonomi

Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till olika typer av ersättningar beroende på din situation. Läs mer nedan.

Studiehjälp - för dig under 20 år

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Under tiden du är inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp kan du ha rätt att få inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.

Avgörande för om du ska få extra tilägg är ditt och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid och om du och din familj har en inkomst före skatt som är lägre än 125 000 kr för perioden 1 juli-30 juni.

Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. 

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se)

Studiemedel och lån - för dig över 20 år

Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till studiemedel och lån från CSN. Information om hur du söker lånet och vilka villkor det ställer på dina studier kan du läsa om på CSN:s hemsida. Du kan även ställa dina frågor till oss på skolan, vi kan hjälpa dig med din ansökan.

Studiemedel – Bidrag och studielån (csn.se)

Utbildningskontrakt - för dig mellan 20-24 år och inskriven på Arbetsförmedlingen

Du som är 20-24 år och inskriven på Arbetsförmedlingen kan få ett utbildningskontrakt. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på folkhögskolan. Du får då ett högre bidrag från CSN.

Kontakta din arbetsförmedling om utbildningskontrakt. Arbetsförmedlingen ska skicka in blanketten ”Överenskommelse om utbildningskontrakt” till CSN.

Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Studiestartsstöd - för dig mellan 25-26 år och arbetslös

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in behörigheter till högre studier och öka chanserna till jobb. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som du gör din ansökan. För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven.

Studiestartsstöd – För dig som är arbetslös (csn.se)

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Deltagare som är 19-29 år och som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (forsakringskassan.se)


Tillbaka till toppen