Intyg, omdöme och behörigheter

När du studerat på en folkhögskolekurs erhåller du efter fullgjord kurs ett kursintyg. Studerar du på Allmän kurs kan du också erhålla ett studieomdöme och intyg om behörighet för högre styudier.

Kursintyg

Vid fullföljd kurs erhåller du ett kursintyg. På vissa kurser som är yrkesinriktade utfärdas även certifikat eller licens, mer information hittar du på respektive kurssida. Mer än 20 procents frånvaro innebär i normala fall att kursen inte anses fullgjord. 

Studieomdöme och behörighet på Allmän kurs

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. När vi sätter ett studieomdöme på dig utgår vi inte bara från hur du utvecklats och presterat i dina studier utan vi tittar också på din sociala förmåga, din ambition, uthållighet samt förmåga att organisera dina egna studier.

Vid avslutad Allmän kurs får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet.

Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis högskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet kan du få efter sammanlagt tre års studier på gymnasial nivå eller 2 år på folkhögskola och ett års yrkesverksamhet, samt behörighet i:

  • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Matematik 1a, b eller c
  • Engelska 5 och 6
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1a1
  • Historia 1a1

Tillbaka till toppen