Allmän kurs

Allmän kurs Grundskolenivå - Sundsvall

Allmän kurs grundskolenivå vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskolebetyg och i ett socialt sammanhang kunna anskaffa dig en grundläggande behörighet och utveckla dina sociala förmågor.

Grundläggande kompetens i ett socialt sammanhang

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskoleexamen och som, tillsammans med andra, vill utveckla dig själv och bredda dina kunskaper och skaffa dig en grundskolebehörighet.

Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. Förutom studier är det viktigt att du som individ får chans att utveckla din sociala förmåga. Vi understryker därför att vi lär oss tillsammans med varandra i grupp. Vi arbetar aktivt för att du ska stärka din sociala förmåga, självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera. Dessa aktiviteter kan ske tillsammans med deltagare och personal från andra kurser.

Vår pedagogiska modell

Pedagogerna på Allmän kurs grund har motivation och samarbete som ledord. Tillsammans med de ledorden så följer vi en pedagogisk modell som kan delas upp i fyra delar:

Tematiskt arbetssätt

Vissa behörighetsgivande ämnen går ihop och läser om ett visst ämne eller problem i verkligheten. Temat är utgångspunkten för verksamheten och pedagogerna kopplar därefter sina ämnen mot det givna temat. Det tematiska arbetssättet är ett sätt att knyta an skolans ämnen med vardag, verklighet och tar fasta på behovet av meningsfull undervisning.

Problembaserad inlärning

Genom att koppla våra temaämnen till olika problem i både samhället och privatlivet kan vi knyta en förståelse till ämnets syfte och hur det kan se ut utanför samhället. Detta för att skapa en förståelse för varför vi läser det vi gör i skolan.

Digital kompetens

Vi jobbar med att kunna förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier samt att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala verkligheten.

Inriktning på Allmän kurs

När du söker till Allmän kurs i Sundsvall kommer du välja en inriktning. Vi kommer att ha inriktning en dag per vecka. Inriktningen blir ett komplement till dina studier för att uppnå grundläggande behörighet, du kan välja mellan:

Äventyr och uteliv

Inriktningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika sporter och friluftsliv i ett socialt sammanhang samt utveckla dina sociala förmågor i en naturnära miljö.I denna inriktning har vi två fokusområden; naturnära äventyr och aktiviteter som del av en aktiv livsstil.

Naturen är en källa till välmående och inspiration. Vi kombinerar vackra naturupplevelser med vårt intresse för äventyr och uteliv. På våra utflykter kommer vi att testa på enkelt friluftsliv. Det vill säga allt från enklare skogspromenader till längre vandringar, hur man gör upp eld, bygger vindskydd, läser kartor och orienterar sig i skog och mark. Du kommer att bli erbjuden frivilliga kvällsaktiviteter och eventuella övernattningar i skog och mark. Inga förkunskaper krävs, men grundläggande utrustning som rejäla skor och slitstarka kläder är att föredra.

I denna inriktning kommer du också få prova på olika sporter och aktiviteter. Vi anpassar aktiviteterna utifrån gruppen och väder. Tidigare har vi provat på sporter såsom skateboard, repklättring, hinderbana, skridskor och slalom. Vilken typ av aktivitet vill just du prova på?

Fotografering

Inriktning mot fotografering vänder sig till dig som vill utveckla ditt fotointresse. Vi kommer att lära oss grundläggande tekniker i fotografering tillsammans och dela med oss av våra kunskaper till varandra. Vi kommer att variera undervisningen med lektionspass i klassrummet med praktiska övningar ute i samhället

I undervisningen delas vi in i mindre grupper. Ett uppdrag kommer att vara att följa inriktningen friluftsliv och dokumentera deras aktiviteter, därefter kommer gruppen att jobba med bildredigering och diskutera resultatet med syfte att publicera visst innehåll på våra sociala medier. Utöver detta kommer grupperna också att lära sig olika kameratekniker.

Musik

Inriktningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om musik och hur det är att musicera i ett socialt sammanhang, samt utveckla dina sociala förmågor i en kreativ miljö.

Musik och samspel

Under dessa inriktningstimmar får du lära dig mer om musik och samspel ur ett lustfyllt perspektiv. Vi kommer att lära oss grundläggande kunskaper om musik och hur det är att spela tillsammans i ensembleform. Du kommer bland annat att få prova på: 

 • Ackord på gitarr, eller piano
 • Grundläggande musikteori
 • Genrekännedom
 • Kreativt låtskrivande

Inga förkunskaper krävs. Det du däremot behöver är en nyfikenhet att utmana dig utifrån dina idéer och tankar. Målet är att ge dig en försmak i hur det kan vara att uttrycka sig på ett instrument eller med rösten. Fokusområdet på kursen är praktisk tillämpning, det vill säga att vi utforskar de olika instrumenten tillsammans.

Bild och form

Här får du chans att prova olika material och tekniker inom kreativt skapande, så som teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete (skulptur och modeller).

Vi kommer även att fundera och titta på

 • hur former och färger kan påverka oss.
 • hur kan vi förmedla en känsla eller förstå vad andra känner genom en bild?
 • varför det är så läskigt att visa upp något man gjort?
 • hur samhället har påverkat oss med bilder.

Välkommen att hänga på och utforska nya sidor hos dig själv!

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs grund läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska upppnå grundläggande behörighet:

 • Svenska 
 • Matematik 
 • Engelska 
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Vid avslutad Allmän kurs grund får du ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet och uppnått omfattningskravet. 

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart och antagningskrav

Vi har löpande antagning för Allmän kurs grundskolenivå vilket innebär att du är välkommen med din ansökan när som helst. Generell kursstart sker vid höstterminens början i augusti. Du behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska språket för att kunna söka till kursen.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Dokument som ska laddas upp vid ansökan

Betyg och/eller övriga handlingar

I din ansökan ska du bifoga dina betyg och/eller övriga handlingar som styrker din behörighet.

Personbevis

I din ansökan ska du även bifoga ditt personbevis. Detta laddar du själv ner på Skatteverkets hemsida.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Mattias Jonsson

E-postadress: mattias.jonsson2@rvn.se


Tillbaka till toppen