Allmän kurs

Allmän kurs Grundskolenivå - Sundsvall

Allmän kurs grundskolenivå vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskolebetyg och i ett socialt sammanhang kunna anskaffa dig en grundläggande behörighet och utveckla dina sociala förmågor.

Grundläggande kompetens i ett socialt sammanhang

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskoleexamen och som, tillsammans med andra, vill utveckla dig själv och bredda dina kunskaper och skaffa dig en grundskolebehörighet.

Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. Förutom studier är det viktigt att du som individ får chans att utveckla din sociala förmåga. Vi understryker därför att vi lär oss tillsammans med varandra i grupp. Vi arbetar aktivt för att du ska stärka din sociala förmåga, självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera. Dessa aktiviteter kan ske tillsammans med deltagare och personal från andra kurser.

Vår pedagogiska modell

Pedagogerna på Allmän kurs grund har motivation och samarbete som ledord. Tillsammans med de ledorden så följer vi en pedagogisk modell som kan delas upp i fyra delar:

Tematiskt arbetssätt

Vissa behörighetsgivande ämnen går ihop och läser om ett visst ämne eller problem i verkligheten. Temat är utgångspunkten för verksamheten och pedagogerna kopplar därefter sina ämnen mot det givna temat. Det tematiska arbetssättet är ett sätt att knyta an skolans ämnen med vardag, verklighet och tar fasta på behovet av meningsfull undervisning.

Problembaserad inlärning

Genom att koppla våra temaämnen till olika problem i både samhället och privatlivet kan vi knyta en förståelse till ämnets syfte och hur det kan se ut utanför samhället. Detta för att skapa en förståelse för varför vi läser det vi gör i skolan.

Digital kompetens

Vi jobbar med att kunna förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier samt att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala verkligheten.

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs grund läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska upppnå grundläggande behörighet:

  • Svenska 
  • Matematik 
  • Engelska 
  • Naturorienterande ämnen
  • Samhällsorienterande ämnen

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Vid avslutad Allmän kurs grund får du ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet och uppnått omfattningskravet. 

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart och antagningskrav

Vi har löpande antagning för Allmän kurs grundskolenivå vilket innebär att du är välkommen med din ansökan när som helst. Generell kursstart sker vid höstterminens början i augusti. Du behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska språket för att kunna söka till kursen.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Dokument som ska laddas upp vid ansökan

Betyg och/eller övriga handlingar

I din ansökan ska du bifoga dina betyg och/eller övriga handlingar som styrker din behörighet.

Personbevis

I din ansökan ska du även bifoga ditt personbevis. Detta laddar du själv ner på Skatteverkets hemsida.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Mattias Jonsson

E-postadress: mattias.jonsson2@rvn.se


Tillbaka till toppen