Allmän kurs Grundskolenivå - Sundsvall

Allmän kurs grundskolenivå vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskolebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på gymnasienivå.

Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskoleexamen. Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper motsvarande SFI nivå D.  

Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. 

På Allmän kurs läser du de behörighetsgivande ämnena på grundskolenivå i temablock (ämnesövergripande) istället för att läsa till exempel svenska eller SO enskilt på schemat. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera.

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg som kan användas för att studera vidare på gymnasienivå. I intyget står det att du har kunskaper som motsvarar grundskolans krav.

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs grund läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska upppnå grundläggande behörighet:

  • Svenska 
  • Matematik 
  • Engelska 
  • Naturorienterande ämnen
  • Samhällsorienterande ämnen

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Vid avslutad Allmän kurs grund får du ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet och uppnått omfattningskravet. 

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart och antagningskrav

Vi har löpande antagning för Allmän kurs grundskolenivå vilket innebär att du är välkommen med din ansökan när som helst. Generell kursstart sker vid höstterminens början i augusti. Inga förkunskaper krävs för att söka till Allmän kurs.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1000kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Johan Larsson

E-postadress: johan.larsson@rvn.se


Tillbaka till toppen