.

Allmän kurs - Fränsta

Allmän kurs vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på högre nivå eller för att lättare få ett jobb.

Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Studierna sker i en trivsam och naturnära miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. Förutom studier är det viktigt att du som individ får chans att utveckla din sociala förmåga. Vi understryker därför att vi lär oss tillsammans med varandra i grupp. Vi arbetar aktivt för att du ska stärka din sociala förmåga, självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera. Dessa aktiviteter kan ske tillsammans med deltagare och personal från andra kurser. 

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg med ett tillhörande studieomdöme som kan användas för att söka vidare till fortsatta studier på gymnasienivå eller högskola/universitet.

Inriktning på Allmän kurs

När du söker till Allmän kurs i Fränsta förväntas du välja en inriktning. Inriktningen blir ett komplement till dina studier för att uppnå grundläggande behörighet, välj mellan:

Allmän kurs inriktning media i naturmiljö

Allmän kurs inriktning friluftsliv och fiske

Allmän kurs inriktning sömnad och textil

Allmän kurs inriktning leva livet

Allmän kurs inriktning hälsa och träning

Vår undervisningsmodell

Pedagogerna på Allmän kurs har motivation, individanpassning och samarbete som ledord. Tillsammans med de ledorden följer vi en undervisningsmodell som vi kallar för tematiskt arbetssätt. 

Tematiskt arbetssätt

Tematiskt arbete handlar om att avgränsa ett område och fördjupa sig inom det med hjälp av olika infallsvinklar. Temat är utgångspunkten för verksamheten och pedagogerna kopplar därefter sina ämnen mot det givna temat. Det tematiska arbetssättet är ett sätt att knyta an skolans ämnen med vardag, verklighet och tar fasta på behovet av meningsfull undervisning för att förstå de komplexa utmaningar vi står inför.  

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs gymnasienivå läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet:

  • Svenska  
  • Matematik  
  • Engelska  
  • Naturorienterande ämnen 
  • Samhällsorienterande ämnen 

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Vid avslutad Allmän kurs får du ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet och uppnått omfattningskravet.  

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart

Vi har löpande antagning för Allmän kurs vilket innebär att du är välkommen med din ansökan när som helst. Generell kursstart sker vid höstterminens början i augusti. Inga förkunskaper krävs för att söka till Allmän kurs.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1750 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Magnus Bjurén

E-postadress: magnus.bjuren@rvn.se


Tillbaka till toppen