.

Allmän kurs - Fränsta

Allmän kurs vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på högre nivå eller för att lättare få ett jobb.

Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. 

På Allmän kurs läser du de behörighetsgivande ämnena på grundskole- eller gymnasienivå i temablock (ämnesövergripande) istället för att läsa till exempel svenska eller SO enskilt på schemat. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera.

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg med ett tillhörande studieomdöme som kan användas för att söka vidare till fortsatta studier på gymnasienivå eller högskola/universitet.

Roliga aktiviteter en gång i veckan

Förutom att du studerar de behörighetsgivande ämnena ges du möjlighet att en gång i veckan delta i olika aktiviteter som blir ett roligt komplement till dina studier. Observera att de olika aktiviteterna som erbjuds skiljer sig åt beroende på säsong, väder och klassens deltagare. Exempel på aktiviteter som kan komma att erbjudas är:

 • Utomhusaktiviteter som fiske, vandring och discgolf
 • Kreativt skapande med olika typer av material
 • Textilslöjd
 • Matlagning
 • Träning
 • Egna förslag från deltagare

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs gymnasienivå läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet:

 • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Matematik 1a / b / c
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Religionskunskap 1a1
 • Historia 1a1

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet. Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis högskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF).

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart

Vi har löpande antagning för Allmän kurs vilket innebär att du är välkommen med din ansökan när som helst. Generell kursstart sker vid höstterminens början i augusti. Inga förkunskaper krävs för att söka till Allmän kurs.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Magnus Bjurén

E-postadress: magnus.bjuren@rvn.se


Tillbaka till toppen