Allmän kurs

Allmän kurs Gymnasienivå - Sundsvall

Allmän kurs gymnasienivå vänder sig till dig som vill komplettera dina gymnasiebetyg och skaffa dig grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på högskola eller universitet eller för att lättare få ett jobb.

Plugga in dina betyg på Allmän kurs

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig gymnasieexamen. Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. 

På Allmän kurs läser du de behörighetsgivande ämnena på gymnasienivå i temablock (ämnesövergripande) istället för att läsa till exempel svenska eller samhällskunskap enskilt på schemat. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera.

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs gymnasienivå läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska upppnå grundläggande behörighet:

  • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Matematik 1a / b / c
  • Engelska 5 och 6
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1a1
  • Historia 1a1

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet. Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis högskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF).

Behörighet och omfattningskrav på folkhögskola

Kursstart

Vi har antagning för Allmän kurs gymnasienivå vid höstterminens början i augusti. För att söka till Allmän kurs gymnasienivå krävs att du har godkänd grundskoleexamen.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Dokument som ska laddas upp vid ansökan

Betyg och/eller övriga handlingar

I din ansökan ska du bifoga dina betyg och/eller övriga handlingar som styrker din behörighet.

Personbevis

I din ansökan ska du även bifoga ditt personbevis. Detta laddar du själv ner på Skatteverkets hemsida.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Therese Stenberg

E-postadress: therese.stenberg@rvn.se


Tillbaka till toppen