Motiverande samtal

Höstens utbildningar i Motiverande samtal (MI)

2023-08-31 09:07

Vill du eller dina kollegor arbeta mer med motiverande samtal (MI) i er verksamhet? Vi erbjuder tillsammans med Region Västernorrland grund- och fördjupningsutbildningar inom MI i Sundsvall, Örnsköldsvik och på distans. Passa på att anmäla er till något av höstens utbildningstillfällen!

Vad är Motiverande samtal (MI)?

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor.

Grundutbildning

Grundutbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna börja praktisera MI i ditt arbete. Inga förkunskaper krävs.

Påbyggnadsutbildning 

Påbyggnadsutbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om MI och träna dina samtalsfärdigheter för att bättre kunna utöva metoden i ditt arbete. Förkunskaper motsvarande grundutbildningen krävs.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till MI-utbildningarna


Tillbaka till toppen