Motiverande samtal (MI)

Vill du och dina kollegor arbeta mer med Motiverande samtal (MI) i er verksamhet? Vi erbjuder grund- och fördjupningssutbildningar inom MI i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå samt på distans. Kurslitteratur ingår!

Motiverande samtal (MI)

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Det är en empatisk och följsam samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

 • MI upplevs ofta som hjälpsamt både av personal och patient/klient/elev.
 • MI rekommenderas i nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
 • MI ger förutsättningar för att skapa delaktighet.
 • MI hjälper att se möjligheter i svåra situationer.
 • MI kan fungera som ett verktyg när klienter behöver hjälp att finna motivation att: följa ett behandlingsprogram, göra en livsstilsförändring eller ta ansvar för sin livssituation.

Vem passar denna utbildning för?

Utbildningen passar dig som jobbar med människor och vill utöka din kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring.

”Åker hem med en välfylld verktygslåda som går att använda direkt i mitt arbete”

Grundutbildning - 2000:- exkl. moms

Grundutbildning 1+1 dag

Utbildningen omfattar 1+1 dag och du behöver inte ha några förkunskaper om MI för denna utbildning. I utbildningen får du en grundläggande orientering om MI-teorier och du får tillfälle att öva dina nya färdigheter på ett sådant sätt att du redan efter dag 1 av utbildningen kan praktisera MI i ditt arbete.  Mellan dag 1 och dag 2 gör du en hemuppgift som blir en viktig del av dag 2. Efter utbildningen kan du praktisera MI på en grundläggande nivå.

Fördjupningsutbildning - 2000:- exkl. moms

Fördjupningsutbildning 1+1 dag

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande grundutbildningen. I denna fördjupningsutbildning får du tillfälle att fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre skall kunna utöva MI i ditt arbete. Mellan dag 1 och dag 2 gör du en hemuppgift som innebär att du praktiskt övar dina MI-färdigheter och dag 2 använder du hemuppgiften för att träna feedback.

Övningsdag för dig som redan gått en kurs

Den 4 november arrangerar vi en övningsdag för dig som gått en MI-kurs och vill träna mer på dina MI-färdigheter. Det blir en dag fylld av övningar mellan klockan 9.00 och 16.00 i Ålstas lokaler på Kyrkogatan 3 i Sundsvall. Kostnad: 595 kronor exkl. moms. Fika ingår.

Anmälan och frågor kring anmälningsförfarandet sker till anmalan.kompetenscentrum@rvn.se senast 20 oktober. Ange namn, mejladress, arbetsplats samt kostnadsställe/referens.

Utbildningsdatum hösten 2021

Vi erbjuder grund- och fördjupningsutbildning i MI. Under hösten 2021 erbjuder vi utbildningar digitalt på distans samt på plats i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Digitala distansutbildningar:

 • 1/9 + 15/9 – Grundutbildning – Kurskod 21-13
 • 8/9 + 22/9 – Grundutbildning – Kurskod 21-14
 • 29/9 + 13/10 – Grundutbildning – Kurskod 21-15
 • 6/10 + 20/10 – Fördjupning – Kurskod 21-16

På plats i Sundsvall:

 • 27/10 + 10/11 – Grundutbildning – Kurskod 21-17
 • 3/11 + 17/11 – Grundutbildning – Kurskod 21-18
 • 1/12 + 15/12 – Fördjupning – Kurskod 21-21

På plats i Örnsköldsvik:

 • 24/11 + 8/12 – Grundutbildning – Kurskod 21-19

På plats i Sollefteå:

 • 1/12 + 15/12 – Grundutbildning – Kurskod 21-20

Anmälan

Anmälan sker via mejl till anmalan.kompetenscentrum@rvn.se senast 7 dagar innan aktuellt utbildningstillfälle. De uppgifter du behöver bifoga i ditt anmälningsmail är:

• Önskat utbildningstillfälle
• För och efternamn
• Mailadress
• Fakturauppgifter samt kostnadsställe/fakturareferens
• Eventuell specialkost
• Vid digital utbildning behöver vi även en postadress, dit vi kan skicka kursbok och diplom

Avbokning sker via mejl till anmalan.kompetenscentrum@rvn.se.
Ej avbokad plats debiteras med hela deltagaravgiften.

Vill du veta mer?  

Har du frågor eller funderingar som rör utbildningarna? Kontakta Petter via mejl petter.tidestrom@rvn.se