Motiverande samtal (MI)

Vill du och dina kollegor arbeta mer med Motiverande samtal (MI) i er verksamhet? Anmäl er till någon av våra utbildningsdagar i Sundsvall där vi erbjuder grund- och påbyggnadsutbildning i Motiverande samtal (MI). Kurslitteratur ingår!

Motiverande samtal (MI)

MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och långsiktig förändring. MI bygger på ett empatiskt lyssnande där man hjälper klienten att hitta sin egen motivation och styrka till förändringsprocessen. Detta är ett sätt att hjälpa människor till förändring utan att tala om de rätta svaren eller att moralisera kring hur klienten borde göra. Effekterna av detta förhållningssätt är väl dokumenterade.

MI är en samtalsmetod som ofta används inom missbruks- och sjukvården. Idag tillämpas metoden inom fler arbetsområden och fyller en viktig funktion hos såväl psykologer, chefer, poliser, socionomer, lärare och idrottsledare.

Vem passar denna utbildning för?

Vi vänder oss till dig som vill utöka din kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring. Lärare, kuratorer, skolsköterskor, SYV och folkhögskolepersonal är grupper som vi på Ålsta satsar lite extra på. MI inom skolan blir allt mer vanligt och kan få positiv inverkan på det dagliga arbetet.

Grundutbildning - 2395:- exkl. moms

Grundutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift. Det är även möjligt att läsa kursen under 3 dagar och göra hemuppgiften på plats. Grundutbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna börja praktisera MI i ditt arbete.  Under grundutbildningen går vi igenom följande:  MI-historik, MI-processen och de fyra faserna, MI-andan för att förstå värdegrunden och förhållningsättet i MI, MI-teknik och de olika verktygen du kan använda dig av, ambivalensutforskning samt att framkalla förändringsprat.

Grundutbildningen kräver inga tidigare förkunskaper om Motiverande samtal (MI).

Påbyggnadsutbildning - 2395:- exkl. moms

Påbyggnadsutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift. Påbyggnadsutbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om MI och träna dina samtalsfärdigheter för att bättre kunna utöva metoden i ditt arbete. Under påbyggnadsutbildningen kommer vi att gå igenom följande: repetition av tekniker och innehåll i grundutbildningen, arbeta med dissonans och motstånd hos klient, fördjupa kunskapen om vart vi är i samtalets process samt planera och genomföra förändring.

Påbyggnadsutbildningen kräver kunskaper motsvarande grundutbildningen.

Nya kursdatum hösten 2020

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) har Ålsta folkhögskola beslutat att ställa in all utbildning av MI för resten av terminen. Nya kursdatum för hösten kommer att presenteras senare i vår och du är varmt välkommen att lämna in en ansökan då.