Inre transformation för klimat och hållbarhet

Ett fåtal platser kvar på kursen Inre transformation

2023-08-28 09:19

Vill du gå en kurs i höst och samtidigt bidra till forskningen om sambandet mellan inre och yttre transformation? Kursen ges tillsammans med Empaticus som en del av forskningsprojektet ”Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet” vid Linköpings Universitet.

Inre transformation för klimat och hållbarhet är en kurs för dig som är engagerad i klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor och som är nyfiken på vad kontemplativa traditioner kan ge dig i relationen till dig själv, till andra människor, till naturen, djuren och världen. I kursen jobbar vi med inre transformation, det vill säga de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställning. I kursen bygger vi förmågor och kultiverar färdigheter som behövs i takt med att mänsklighetens utmaningar ökar.

Det finns en tendens att vi vill "snabba på", "öka taken" då omställningen kräver genomgripande förändringar som ”inte kan vänta”. Samtidigt visar forskning inom miljö – och klimatkommunikation att sättet vi pratar om miljö – och klimatfrågor i termer av katastrof och alarmism möjligen kan locka människors uppmärksamhet men sättet är föga effektivt i att motivera ett äkta personligt engagemang.

Forskningsprojektet Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - berättelser om jagets samhörighet adresserar inre motivation som drivkraft för förändring. Specifikt studerar projektet inre dimensioner av personlig omställning – från yttersta lager av tankar och känslor, genom självrannsakan över destruktiva mönster, till manifestering av nya perspektivskiften.

Fåtal platser kvar, sök nu! Sista ansökningsdag 6 september!

Till kursen och ansökan

Mer information: Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - Linköpings universitet (liu.se)


Tillbaka till toppen