Om skolan

Vid Ångermanälvens strand, norr om Kramfors i samhället Prästmon ligger Hola folkhögskola.

Region Västernorrland är huvudman för skolan som är religiöst och politiskt obunden. Folkhögskola är en demokratisk skolform där du som deltagare är med och påverkar dina studier och din skolgång. Vi vill skapa en trygg miljö där deltagaren är i fokus. Vi lär av varandra genom att stärka demokratiska värderingar och genom att ta reda på hur världen ser ut både lokalt och internationellt. Folkhögskolans kurser har inte några centralt fastställda kursplaner. Det ger oss möjligheten att med vår kompetens och kreativitet skapa nya kurser och genomföra spännande idéer.

Vi förväntar oss att du som väljer att gå på Hola deltar aktivt i både den egna kursen och gemensamma aktiviteter. Vi förutsätter också att du ställer upp på våra grundläggande värderingar.

Vi skapar möjligheter

Begreppet "Vi skapar möjligheter" ska genomsyra det vi gör på Hola folkhögskola.

Vi vill skapa möjligheter genom att ta vara på de erfarenheter vi har tillsammans och hitta lärandesituationer som ger nya insikter och utmaningar.

Vi vill vara med och skapa möjligheter genom lust och nyfikenhet, personlig utveckling och omtanke.

Vi vill skapa möjligheter genom att ge plats för både små steg framåt och storslagna drömmar.

Vi vill skapa möjligheter för att öka din självkänsla, stimulera dig till vidare studier och yrkesliv, ge dig ökad social kompetens, förbättra din hälsa samt väcka intresse för kultur i alla dess former.

Läsårstider

Läsårstider 2022-2023

Kurstid läsåret 2022-23

Ht 2022 25 aug - 21 dec
Höstlov vecka 44 (2022)

Vt 2023 09 jan - 2 jun
Sportlov vecka 10 (2023)
Påsklov - vecka 15 (2023)

Bra att veta om mobiltäckning

Vänligen notera att andra mobilabonnemang än de som använder Telias mobilnät kan ha dålig täckning i området. Se respektive operatörs täckningskarta för mer info.


Tillbaka till toppen