Skiljet

Skiljet är rummet för sammanträden och gruppdiskussioner.

Här står ett samanträdesbord för 8-10 personer. Här finns en videokanon och möjlighet att koppla upp dig mot vårt allmänna wifi samt mot regionens eget nät.

Yta: 25 kvadratmeter

Styrelsesittning: 8–10 personer


Tillbaka till toppen