Skiljet

Skiljet är rummet för sammanträden och gruppdiskussioner.

Här står ett samanträdesbord för 8-10 personer. Här finns en videokanon och möjlighet att koppla upp dig mot vårt allmänna wifi samt mot regionens eget nät. 

 

Yta:  25m2

Styrelsesittning:  8 – 10 pers.