Miljöarbete på Hola fo​lkhögskola

Det är mycket viktigt för oss att bidra till en god miljö. Följande rutiner gäller både för deltagare och personal på Hola folkhögskola.

Uppvärm​ning

 • Fast biobränsle används för uppvärmning.
 • Värme, ventilation och närvarostyrning testas och trimmas.
 • Torka tvätt i första hand utomhus och på torkställning inomhus.

Elförbrukning

 • Energisnåla apparater skall prioriteras vid anskaffande.
 • Folderna Energisnålt IT-användande delas ut och gås igenom med alla deltagare årligen.
 • Datorer och belysning stängs av efter användning. Gemensamma apparater såsom skrivare och kopiatorer sätts på inför och stängs av efter arbetsdagen.
 • Motorvärmarna till skolans bilar kopplas ur helger och lov.
 • Endast lågenergi- eller diodlampor köps in.

Transporter

 • Telefon-, webb- och videokonferenser utnyttjas i första hand vid möten. 
 • Schematider både på korta och långa kurser samt distansträffar anpassas till kollektivtrafiken.
 • Deltagare och personal informeras, via hemsidan, möten och anslagstavlor, om möjligheterna till kollektivt resande.
 • Skolans företagskort hos Länstrafiken finns på receptionen och utnyttjas före bilarna.
 • Deltagarlistor skickas ut före kursstart för att underlätta samåkning. (Alternativt uppmanas de som vill samåka att höra av sig till receptionen.)
 • Gästlärare och andra besökare uppmanas välja tåg och buss före bil och flyg.  
  Uppmanar till samåkning, personal och elever.  
 • Miljökrav skall ställas vid köp, leasing och hyra av fordon.   
 • Cyklar och sparkar finns för utlåning.  

Kost och livsmedel

 • KRAV-livsmedel och närodlat köps i första hand.
 • Menyn säsongsanpassas.
 • KRAV- och närodlade livsmedel skyltas.
 • Särskilt miljöbelastande livsmedel, såsom jätteräkor, används inte alls.
 • En köttfri lunch i veckan. Annonseras i meny och på hemsidan.
 • Uppmaning till gemensam matlagning på internaten.

Avfall och avlopp

 • Kursdeltagarna informeras om hur avfall skall tas omhand. Kompost töms (ofta) i tombolakomposten och den snurras därefter flera varv. Luckorna skall stå uppåt.
 • Miljöfarligt avfall; batterier, elektronik- och elavfall, lämnas till vaktmästeri.
 • Förpackningar och tidningar läggs i tunnor vid internaten.
 • Fotokemikalier smalas in och skickas till återvinning.
 • Vaktmästarna ensamma sköter stora komposttrumman.
 • Sparsamhet med vatten. Kör endast fulla maskiner. Uppmaning till deltagare.
 • Fosfatfria tvätt- och diskmedel används och finns till deltagarna förfogande i internat och tvättstuga.

Materialförbrukning

 • Sparsamhet med pappersutskrifter och kopior.
 • Ensidigt tryckt makulatur läggs i särskilda kärl för återanvändning.
 • Återanvändning av möbler och lokaler före nyinköp och renovering.

Kemikalier

 • Ogräs och ohyra bekämpas i första hand utan gifter.
 • Alla kemikalier som finns, köps in till eller används på Hola finns i Region Västernorrlands webbaserade kemikalieregister.
 • Kemikaliepärmen innehåller aktuell lista från regionens register och instruktioner om hur man hittar säkerhetsblad etc. finns på regionens intranät.

Miljöledning

 • Temadag med miljötema anordnas årligen för deltagare och personal.
 • Årligen görs en energirond och upprättas en miljöhandlingsplan och en miljöredovisning som en del av skolans verksamhetsplanering och redovisning samt kvalitetsarbete.
 • Aktuella miljöfrågor tas upp på personalmöten, internatmöten och veckosamlingar.
 • Miljörutiner ingår i nyanställdas introduktion.

Tillbaka till toppen