En svartvit gruppbild tagen framför skolbyggnader

Hola folkhögskolas historia

Hola folkhögskola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor och har därför en lång historia bakom sig.

Skolan grundades 1896 av läraren Johan Sandler. Han hade kommit i kontakt med den nordiska folkhögskolerörelsen och upplevde att det rådde en stor kunskapsbrist hos de ungdomar som skulle ta över samhället från de äldre. Därför beslutade han sig för att starta en folkhögskola för att ge allmogen en möjlighet att studera. 

I Torsåker, 2,5 mil uppströms Kramfors vid Ångermanälven, var Sandler kantor och folkskollärare. På övervåningen i en stor mangårdsbyggnad i Hola by, nära kyrkan, kunde han starta den första vinterkursen den 6 november, på Gustav den II Adolfs dödsdag. 1898 fick skolan ett eget obebyggt område mellan järnvägen och älven. Där uppfördes efter hand byggnader i olika epokers byggstil.

Johan Sandler hade många radikala idéer om hur undervisningen skulle förbättras. Bland annat tillät han att pojkar och flickor undervisades samtidigt, mycket progressivt runt sekelskiftet. När han föreslog att eleverna skulle bo i internat blossade det upp en ny strid. Konservativa ansåg att Johan Sandler uppmuntrade till omoral. När han även tog avstånd från militarism och chauvinism ansåg många att han var för obekväm. Men striderna kring folkhögskolan svetsade samman eleverna och lärarna.

Johan Sandlers son, Rickard Sandler, jobbade under en period som lärare på Hola. Redan som ung var han aktiv socialdemokrat och vid 41 års ålder blev han utnämnd till statsminister. Han var den förste och ende socialdemokrat som utsetts till statsminister utan att ha varit partiledare. Han var också med och grundade ABF.

Foton från 1896 till 1930-talet

Foton från 1940 till 1990-talet


Tillbaka till toppen