En grupp personer sitter och har möte runt ett bord och tittar på en stor bildskärm i ett klassrum.

Branschrådsträff inom hälsa på Örnsköldsviks folkhögskola

2024-02-23 17:07

Den 6-7 februari träffades representanter från Branschrådet för Hälsas medlemsskolor vid Örnsköldsviks folkhögskola för sin återkommande branschrådsträff. Det var givande dagar för erfarenhetsutbyte mellan skolornas hälsorelaterade utbildningar.

Kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifiering

Branschrådet för Hälsa startades i och med att folkhögskolor med utbildningar inom hälsoområdet gemensamt såg att dessa utbildningar behövde få lite högre status på arbetsmarknaden. Rådets syfte är att tydliggöra och garantera kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Deras uppgifter är även att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning. Representanter från de nio skolor som är anslutna till rådet träffas två gånger per år för branschrådsträff där de bland annat delar erfarenheter och kunskap kring arbetet med skolornas respektive utbildningar samt tar del av fortbildning tillsammans.

De anslutna skolorna är utspridda runtom i Sverige där Örnsköldsviks folkhögskola är den som ligger längst norrut och där den senaste träffen ägde rum år 2015. Årets branschrådsträff i Örnsköldsvik innehöll utöver de branschgemensamma uppgifterna även spännande inslag som en föreläsning med den framgångsrika para-bordtennisspelaren Magnus Norgren, rundvandring i Örnsköldsviks folkhögskolas lokaler och en uteaktivitet i form av längdskidor på Skyttis idrotts- och friluftsområde.

En man  sitter i en rullstol framför en stor bildskärm med en dator i knät och pratar inför en grupp.

Yrkesutbildning till hälsocoach i Örnsköldsvik

Den aktuella kursen inom Branschrådet för hälsa på Örnsköldsviks folkhögskola är Hälsocoach - Personlig tränare, kostrådgivare och massör, en ettårig yrkesutbildning som är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Kursdeltagarna studerar fysisk och psykisk hälsa, träning, kost och massage och lär sig även göra fystester, genomgår kurser i Fysisk aktivitet på recept (FaR) och Fyss, motiverande samtal (MI), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Efter kursen ges möjlighet att certifiera sig till personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör via Branschrådet för hälsa och många startar eget företag när de blivit certifierade.


Tillbaka till toppen