En kvinna och en man står på händer och fötter på en löparbana och håller i varandra i en hand

Hälsocoach - Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Hälsocoach är en bred och innehållsrik yrkesutbildning med möjlighet att certifieras till personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör via Branschrådet för Hälsa.

Utbildningen Hälsocoach ger dig färdigheter, kunskaper och kompetenser inom områdena hälsa, träning, kost och massage. Utbildningen har en stark position inom hälsoområdet i dagens samhälle, där utbildade och professionella coacher är efterfrågade.

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar för att inspirera till en bibehållen god hälsa. Vi ger dig kunskaper för att professionellt kunna leda andra i hälsofrämjande insatser, med fokus på livsstilsfaktorer som exempelvis sömn, kost, stress och fysisk aktivitet. 

Med stöd av våra kompetenta och branschnära pedagoger ges du de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta inom hälsobranschen.

Kursen passar dig som:

  • Vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa
  • Vill certifiera dig till och arbeta som personlig tränare, kostrådgivare och massör

Utbildningens övergripande mål

Målet efter fullgjord utbildning är att kunna använda dina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsobranschen. Fokus är hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Du skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Under utbildningen läser du anatomi/fysiologi, träningslära, gympraktik, kost och näringslära, massage, beteendevetenskap, ledarskap, coaching, samtalsmetodik, folkhälsa, natur/kultur/hälsa och hälsopedagogik.

Utöver det lär du dig göra fystester, genomgår kurser i Fysisk aktivitet på recept (FaR) och Fyss, motiverande samtal (MI), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till hälsomässan Allt för hälsan i Stockholm och Österåsens hälsohem utanför Sollefteå.

Antagningskrav

Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning.

Kvalitetssäkring och diplomering

Efter avslutad och godkänd utbildning blir du diplomerad massör (i klassisk svensk massage) och diplomerad Hälsocoach. Därefter kan du söka en tredje termin och certifiera dig till Personlig tränare, Kostrådgivare och/eller massör

Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning på Hälsocoach kan du söka till en tredje termin och certifiera dig till personlig tränare, kostrådgivare och massör. Ett godkänt certifikat skapar goda förutsättningar för anställning

BOT-avdraget på Kroppsterapeuternas webbplats

Botavdraget - för ett friskare Sverige på Botavdragets webbplats

Bostad

Vi erbjuder bostadsgaranti via studentboende i Örnsköldsvik. Kontakta Övikshem på telefonnummer: 0660-29 93 50.

Övikshems webbplats

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Anna Viström

Telefon: 072-218 31 11

E-postadress: anna.vistrom@rvn.se


Tillbaka till toppen