En kvinna och en man står på händer och fötter på en löparbana och håller i varandra i en hand

Hälsocoach - Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Hälsocoach är en bred och innehållsrik yrkesutbildning med möjlighet att certifieras till personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör via Branschrådet för Hälsa.

Kursen passar dig som:

 • Vill coacha och inspirera människor till en bättre hälsa
 • Vill certifiera dig till och arbeta som personlig tränare, kostrådgivare och massör

Utbildningen Hälsocoach ger dig färdigheter, kunskaper och kompetenser inom områdena fysisk och psykisk hälsa, träning, kost och massage. Utbildningen har en stark position inom hälsoområdet i dagens samhälle, där utbildade och professionella coacher är efterfrågade.

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar för att inspirera till en bibehållen god hälsa. Vi ger dig kunskaper för att professionellt kunna leda andra i hälsofrämjande insatser med fokus på livsstilsfaktorer som exempelvis sömn, kost, stress och fysisk aktivitet.

Med stöd av våra kompetenta och branschnära pedagoger ges du de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta inom hälsobranschen.

Inte bara fysisk hälsa

Utöver träningsmodeller, kosthållning och kroppens uppbyggnad och funktion behandlar kursen även många moment kring den psykiska hälsan. Till exempel genom områden som bemötande, samtalsmetodik (Motiverande samtal), hjärnan, främjande och förebyggande av psykisk hälsa och orsaker till och behandling av olika psykiska problem.

För att kunna hjälpa andra till en hållbar hälsa behöver man förstå sig själv i synnerhet och människor i allmänhet. Därför jobbar vi även med olika faktorer och behov som påverkar oss och som man själv kan påverka, exempelvis kost, relationer, sysselsättning, fysisk aktivitet och bostad med mera.

Utbildningens övergripande mål

Målet efter fullgjord utbildning är att kunna använda dina färdigheter och kompetenser för att arbeta inom hälsobranschen. Fokus är hälsoutveckling och coaching på både individ- och gruppnivå. Du skall även ha utvecklat förståelse för hälsofrämjande arbete på organisations- och samhällsnivå.

Under utbildningen läser du ämnen som:

 • Anatomi/fysiologi
 • Träningslära
 • Gympraktik
 • Kost och näringslära
 • Massage
 • Beteendevetenskap
 • Ledarskap, coaching och samtalsmetodik
 • Folkhälsa
 • Natur/kultur/hälsa
 • Hälsopedagogik

Utöver det lär du dig göra fystester, genomgår kurser i Fysisk aktivitet på recept (FaR) och Fyss, motiverande samtal (MI), hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt eget företagande. Studieresor sker till hälsomässan Allt för hälsan i Stockholm och Österåsens hälsohem utanför Sollefteå.

Läs mer om kursinnehållet i kursplanen.

Antagningskrav

Du ska ha godkänt treårigt gymnasium eller liknande utbildning.

Kvalitetssäkring och diplomering

Efter avslutad och godkänd utbildning blir du diplomerad massör (i klassisk svensk massage) och diplomerad Hälsocoach. Därefter kan du söka en tredje termin och certifiera dig till personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning. Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa.

Bostad

Vi erbjuder bostadsgaranti via studentboende i Örnsköldsvik. Kontakta Övikshem på telefonnummer: 0660-29 93 50.

Övikshems webbplats

Våra samarbetspartners

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds sigill med svart text och röd symbol.
Branschrådet för hälsas logotyp i blått och gult.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Anna Viström

Telefon: 072-218 31 11

E-postadress: anna.vistrom@rvn.se


Tillbaka till toppen