Rött äpple med hjärta

Kultur för hälsa

Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar. Det kan i sin tur medföra att livet känns mer meningsfullt, begripligt och hanterbart.

På Österåsen har du möjlighet att delta i kursen Kultur för hälsan. Du erbjuds att tillsammans med andra delta i gruppträffar, parallellt med pågående behandlingsprogram. I en inspirerande miljö får du prova på olika kulturaktiviteter som t.ex att sjunga, måla, skriva och röra dig till musik. Att komma i kontakt med fler sinnen som stimuleras samtidigt bidrar till stärkt självkänsla, hälsa och välbefinnande.

Varje träff har ett tema där kreativa övningar i ord och bild varvas med sång, rörelse och musik. Den egna skaparlusten lockas fram under lekfulla former. Genom att ge uttryck åt tankar och känslor får du möjlighet att sätta ord på och delge dina upplevelser i mötet med andra.

Det egna kulturskapandet är ett kraftfullt verktyg. Med en tillåtande attityd utan krav på prestation skapas utrymme för fantasin att flöda fritt. Glädjen med att vara sin egen hälsokonstnär väcks till liv i kreativitetens oanade aha-upplevelse.

Målet med kursen är att inspirera och stimulera till eget skapande som stärker hälsan i förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande syfte.

Psykisk hälsa (1177.se)


Tillbaka till toppen