Kvinna masserar sin ömmande nacke

Smärthantering

Smärta är ett varningssystem som har som syfte att skydda kroppen och varna för eventuell skada. På kort sikt är detta positivt för vår hälsa. Smärta som har varat länge kan ”fastna” och bli långvarig trots att det som en gång i tiden orsakat smärtan inte finns kvar.

Långvarig smärta behöver inte vara förenad med någon skada. Den har inget värde som varningssignal längre. Smärtan påverkar och påverkas av våra tankar, känslor och vårt beteende. Det kan på lång sikt få oss att agera på ett sätt som är negativt för vår allmänna hälsa.

Målsättning
Målet med kursen är att minska smärtans inflytande i vardagen vilket i sin tur kan ge en ökad livskvalitet. Att lära sig att hantera och förhålla sig till smärtan. Att flytta fokus till meningsfulla aktiviteter och sådant vi tycker är viktigt.

Kursens innehåll
Kursen innebär grundläggande kunskap om smärta och smärthantering. Du får arbeta med ditt förhållningssätt till smärta. I kursen ingår föreläsningar, gruppdiskussioner, teoretiska och praktiska övningsuppgifter samt vägledning av handledare. Hemuppgifter mellan träffarna ingår.

Kursen smärthantering innehåller:

 • Smärtfysiologi. Akut och långvarig smärta.
 • Förståelse för smärtan. Fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer.
 • Beteende och smärta. Rädsla och undvikande strategier samt beteendeanalys. Att arbeta med tankar, känslor och beteenden.
 • Smärtacceptans. Vad är acceptans och varför är det viktigt?
 • Pacing. Hitta balans mellan vila och aktivitet. Anpassningar, prioriteringar och rutiner.
 • Fysisk aktivitet. Varför är det bra? Hur kan det påverka smärtan? Principer för träning vid långvarig smärta. Rörelserädsla och rörelseglädje.
 • Mental träning. Tankar, perspektiv, beteende och känslor.
 • Fallstudie.
 • Mål och värderingar. Utifrån modellen Livskompassen medvetandegörs och kartläggs en planering för förändringsarbete utifrån vad som är viktigt för varje deltagare.
 • Praktiska moment. Hållnings- och exponeringsövningar. Rytmisk rörelseträning. Andningsövningar. Närvaroträning.
 • Uppföljning och utvärdering.

 

När du har ont (1177.se)


Tillbaka till toppen