Olika grönsaker som är hälsosamt att äta

Vikthantering

Gruppverksamhet med undervisning, grupparbeten och egna uppgifter för förändringsarbete av levnadsvanor med fokus på hälsosamma mat- och motionsvanor. Vi arbetar holistiskt och patientcentrerat med hur levnadsvanorna sen ska fungera även på hemmaplan.

Kursen vikthantering är lämplig för dig som upplever att dina matvanor är den primära orsaken till din övervikt eller att du inte mår bra.

Övervikt och fetma hos vuxna (1177.se)


Tillbaka till toppen