Solen skiner igenom trädkronorna

Mindfulness

På Österåsen har du möjlighet att delta i Mindfulness (MBCT= Mindfulness- Based Cognitive Therapy).

Mindfulness är en metod för återhämtning och betyder att man över på att rikta uppmärksamheten på ett specielltsätt: 

  • med avsikt
  • i nuet
  • med öppenhet och vänlighet utan att värdera och döma så gott du kan, så gott det går

Mindfulness är lämpligt för alla som vill bli mer närvarande i sitt eget liv, som vill lära känna sig själv. Det är även lämpligt för dig som upplever stress, oro, ångest, nedstämdhet, har värk och smärta samt för dig som har en depression eller har haft återkommande depressioner. 
 
Om du befinner dig i kris är det bättre att få krishantering först och när det lugnat sig lite kan Mindfulness ta vid. 
 
Denna form av Minfulness innehåller KBT-teori. 
 
Vår tillvalskurs innehåller: 

  • Föreläsning om Mindfulness och Självmedkänsla (Compassion)
  • Kroppsskanning: uppmärksamhetsövning i liggande eller sittande.
  • Meditationer: basal kroppskännedom samt uppmärksamhetsövning i sittande.
  • Övningar i Självmedkänsla.
  • Mindful yoga samt Medicinsk yoga: enkla övningar i sittande på matta eller stol samt liggande på matta. Andningsövningar. För ökad rörlighet, stabilitet, styrka och närvaro samt fördjupad andning. 

Övningarna är oftast olika vid varje tillfälle. 
 
Dina erfarenheter och upplevelser av övningarna blir det du utgår från när du, själv eller i grupp, reflekterar över övningarna. Efter övningarna har du möjlighet att sätta ord på dina upplevelser och med kursledarens hjälp förstå dig själv och komma vidare i processen att hantera svårigheter. 
 
Du kommer att få ett kompendium som består av korta KBT-teoriavsnitt.

Mindfulness – medveten närvaro (1177.se)


Tillbaka till toppen