Person bryter av cigarett

Tobaksavvänjning

Österåsen arbetar för god hälsa och tobaksfrihet. Du som är tobaksbrukare erbjuds möjlighet att delta i vår tobaksgrupp där vi samtalar om tobak och strategier för att bli och förbli tobaksfri.

Många faktorer påverkar förloppet av tobaksavvänjning. Kunskap, motivation, livssituation, psykologiska samt fysiologiska olikheter styr upplevelsen och resultatet. Den egna viljan och en vistelse på Österåsen kan för många innebära den hjälp som behövs för att uppnå tobaksfrihet. Vistelse i en ny och stressfri miljö, stöd av handledare och grupp, tillgång till regelbunden kosthållning och anpassade träningsmöjligheter bidrar till framgång.

Vår målsättning är att inspirera och motivera till ett tobaksfritt liv och därmed bättre hälsa och livskvalitet.

Rökning och snusning (1177.se)


Tillbaka till toppen