Norrbotten

Här hittar du information om utställningsverksamhet, konstnärsverkstäder, Artist in Residence, utbildningar och konstföreningar för Norrbotten.

Obs!

Hitta konsten är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med mer information.

Konstkonsulent i Norrbotten

Lena Ylipää
Avdelningen för regional utveckling/Kultur och utbildning
Region Norrbotten
Telefon: +46 70 252 16 41
E-post: lena.k.ylipaa@norrbotten.se
Region Norrbottens webbplats

Resurscentrum för konst i Norrbotten
Mer information om konstlivet i Norrbotten
Resurscentrum för konst i Norrbotten, webbsida