Kollektiva konstnärsverkstäder

Konstnärernas kollektivverkstad, KKV Luleå
Kronan H5, Luleå
KKV Luleås webbsida