Anna Hillbom, 2018 års mottagare av Konstnärsstipendiet. Utsikt från Ricklundgården i Saxnäs.

Anna Hillbom får Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium 2018

2018-04-25 15:16

Erik Hurst och Jennifer Bergqvist får stipendievistelser vid Ricklundgården

Den Umeåbaserade konstnären Anna Hillbom, 34, mottog under fredagen 2018 års Konstnärsstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet delas varje år ut till en ung och lovande konstnär med koppling till Västerbotten eller Västernorrland och syftar till att uppmuntra kulturlivet i regionen.
– Det känns fantastiskt. Stipendiet gör det möjligt att släppa den ekonomiska stress som annars är min vardag. Nu kan jag genomföra mina planerade utställningar i sommar och höst utan att ha kniven på strupen, säger Anna Hillbom.

Stiftelsens motivering: ”Anna Hillbom utforskar materialens inneboende vilja och förmåga till uttryck. Hennes skulpturala objekt och teckningar präglas av ömsinthet och poetisk kraft.”

Anna Hillboms konstnärskap rör sig mellan skulptering, skrivande och ljudverk – tre former av skapande som inte sällan integreras med varandra. De senaste åren har hon jobbat mycket med att analysera intryck ur den klassiska litteraturen och klassiska konsten. Kanaliserat genom ett poetiskt filter ifrågasätter hon såväl den manliga historieskrivningen som den manligt präglade konstnärliga kanon.

– Många kvinnor har uteslutits ur den konstnärliga och litterära historieskrivningen. De är värda mer än så. Mitt arbete kan ses som en motståndshandling genom taktila medel, sprunget ur ett djupt intresse för material och form, säger Anna Hillbom som under sommaren och hösten kommer att ställa ut i Hamburg, Dresden, London och Fengersfors i Dalsland.

Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium är ett utdelningsstipendium som kommit att bli en eftertraktad utmärkelse bland länens konstnärer. Bland tidigare mottagare märks Henric Wallmark, Magdalena Nordin och Knutte Wester.

– Konstnärsstipendiet är ett av de största i sitt slag i norra Sverige. Det är otroligt viktigt och roligt att få uppmuntra lovande konstnärer i vår region till fortsatta kulturgärningar. Anna Hillbom är en konstnär med otrolig känsla för material och det känns viktigt att få ge henne ett stöd på vägen, säger Maria Hedblom, vd för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Vid Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma i Sundsvall tilldelades Umeåkonstnären Erik Hurst och formgivaren Jennifer Bergqvist från Örnsköldsvik varsitt stipendium som ger dem en månads vistelse på Ricklundgården i Saxnäs där också möjligheten till utställning ges. De tilldelas också 25 000 kronor vardera.

Erik Hurst, fotokonstnär, Umeå:
I sitt utforskande konstnärskap strävar han mot ett objektivt arbetssätt. Händelser, grupper eller fenomen gestaltas i fotografi, text och objekt. Hans projekt "Allt detta handlar om nyanser, perspektiv, synvinklar" är ett interaktivt samarbete med en grupp nunnor på ett kloster i Skåne där samarbetet fått styra resultatet. Erik Hurst lyfter det fördolda - det oberättade. De ohörda rösterna i historien, berättelser som inte tidigare fått synas lyfter han in i det offentliga ljuset. Ett pågående projekt handlar om 1600-talets häxprocesser i Västernorrland. Erik Hurst kommer att använda vistelsen på Ricklundgården till att undersöka platser, historier eller företeelser i området.

Jennifer Bergqvist, formgivare, Örnsköldsvik:
Jennifer Bergkvist är formgivare med intresse för att utveckla Boken som form, där utformning och innehåll samspelar med varandra. Hon har tolkat böcker om rasism, feminism och politik och publicerat verk om bland annat barndomens Norrland som rent fysiskt interagerar med läsaren. I en blädderbok ”A Time Of” kan man läsa såväl om skrämmande politisk makt som motstånd, beroende på vilket håll man läser ifrån. Det renskalade, till synes enkla formspråket verkar med stor kraft och utmanar konventionerna kring boken som form. Jennifer Bergkvist kommer att använda vistelsen på Ricklundgården till koncentrerat arbete med utvecklingen av projektet Ishtar som görs i samarbete med poeten Hzar Sultan.

Volym 2018-04-25


Tillbaka till toppen