Färgfoto av Lina Sofia Lundin som leende tittar rakt in i kameran. Bakgrunden är i orange toner. Till höger texten "Konstnärsstipendium 2021. Lina Sofia Lundin. Härke konstcentrum." Svart text mot vit botten.

Årets Härkestipendiat

2021-05-17 15:44

Härke Konstcentrum delar varje år ut ett konstnärscentrum. Stipendiet består av 30000 kronor och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum, Frösön, samt en utställningstid på Ahlbergshallen. Syftet med stipendiet är ett utbyte mellan konstnärer från Jämtland och övriga Sverige eller världen.

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium 2021 har tilldelats Lina Sofia Lundin.

Lina Sofia Lundin är textilkonstnär baserad i Falun. Hon arbetar i gränslandet mellan konst och hantverk i ett undersökande av platser, situationer och fenomen men även i deltagarbaserade processer med utgångspunkt i det textila skapandet.

Stipendiet stöds av Östersunds kommun och Region Jämtland/Härjedalen.


Tillbaka till toppen