Arne Jones skatt flyttad till Murberget

2016-03-25 12:19

Första presentationen av en betydande konstsamling

En första presentation av Murbergets nyförvärv, Arne Jones omfattande konstsamling, gjordes på länsmuseet den 19 mars under rubriken ”Arne Jones dag”. Samlingen omfattar cirka 5 500 föremål och är en unik konstnärsdokumentation där man kan följa konstnärens intention i en första skiss till det slutgiltiga verket i form av en offentlig utsmyckning. Samlingen kommer närmast från Ålsta folkhögskola i Fränsta, där Ånge kommun förvaltat den tillsammans med Arne Jones Sällskapet.

Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall, inledde dagen med att entusiastiskt berätta om Arne Jones under epitetet ”den obotlige romantikern”. Inför ett urval bilder från hans många utsmyckningar i Sverige underströk Castenfors att Arne Jones tveklöst hör till de främsta modernistiska skulptörerna i landet under 1900-talet. Det romantiska draget bestod i första hand av hans visionära idéer om konstens möjligheter i ett nytt samhälle, ofta storslagna projekt som ibland var svåra att praktiskt genomföra. Castenfors gratulerade Murberget till denna nya skatt, och öppnade också upp för en möjlig kommande utställning av Jones i den nybyggnation som Liljevalchs påbörjat i Stockholm.

Få känner nog till att Arne Jones även gjorde animerade filmexperiment, utifrån sina skulpturala arbeten. Maria Sundström, konstkonsulent i länet och en av de drivande i flytten av Arne Jones, visade tre av hans filmer. I de två första skapade han underfundiga och invecklade mobila mönster för ett par av hans skulpturer, där perspektiv, geometri och självgenererande skruvformer gav intryck av maskinell performance. I den tredje, en dokumentär film om en nästan osannolik utomhusutsmyckning i Sundbyberg, badade en slags runda stora Muminfigurer i en vattenbassäng. Det blev ogörligt vintertid och bara rester av verket finns numera kvar förvarat inomhus.©BUS/Arne Jones. Utomhusskulptur, stillbild ur film.


Intresserade fick sedan följa antikvarien Katarzyna Forsberg på ett besök i den ännu ouppackade samlingen, med lite inblick i det omfattande materialet, där förutom skulpturer även finns böcker, kataloger, fotodokumentation, skisser, anteckningar mm. Bl.a. visades Arne Jones katalog från hans deltagande i Venedigbiennalen 1968. Den skulle bli en höjdpunkt i hans karriär men fick en bitter eftersmak. Parisstudenternas uppror mot etablissemanget spreds över hela Europa. Biennalen betraktades som en förlängd arm till den kommersiella konsthandeln och ledningen krävde skydd av paviljongerna. I protest mot polisbevakningen valde man att aldrig öppna den nordiska paviljongen...

Fakta:

Skulptören Arne Jones (1914-1976) föddes i Borgsjö i Medelpad. Åren 1931-1934 gick han på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Där mötte han den blivande författaren Lars Ahlin och ett livslångt konstsamtal tog sin början. År 1968 utses Arne Jones tillsammans med Sivert Lindblom att representera Sverige i den nordiska paviljongen på Biennalen i Venedig. 1993 gör Moderna museet och Nina Öhman en omfattande retrospektiv utställning med Arne Jones. Utställningen gick vidare till Sandviken konsthall och Sundsvalls museum. Arne Jones konstnärliga gärning finns även i andra samlingar bl. a i Författaren Lars Ahlin arkiv Handskriftsavdelningen Göteborgs universitetsbibliotek, Moderna museet i Stockholm, Skissernas museum i Lund samt Svenska akademien i Stockholm.

Sedan 1 mars finns Arne Jones omfattande konstsamling på Murberget Länsmuseet Västernorrland. Den omfattar cirka 5 500 föremål och samlingen är en unik konstnärsdokumentation där man kan följa konstnärens intention i en första skiss till det slutgiltiga verket i form av en offentlig utsmyckning. Arne Jones samling kommer närmast från Ålsta folkhögskola i Fränsta, där Ånge kommun förvaltat samlingen tillsammans med Arne Jones Sällskapet.

Samlingen består av skisser och modeller till skulpturer, teckningar och förlagor till bokomslag och illustrationer, fotografier, diabilder, filmer, gipsformar, en porträttsamling bl.a. i terrakotta och gips, en omfattande korrespondens, egna litterära alster, dokument relaterade till olika offentliga verk, en pressklippsamling och ett antal originalverk.

- Vi förstår nu att det här inte bara är en samling med konst som beskriver ett konstnärskap. Den beskriver en konstnärs hela utveckling från skisser, skulpturer och dokumentationer till korrespondens, publikationer och konstnärens egen bokföring. Arne Jones var en litterär person och den delen av hans konstnärskap har ingen ännu fördjupat sig i. Det finns mycket material att arbeta med för framtida forskare. Arne Jones samling är inte bara intressant för vårt län utan är även av riksintresse, säger Maria Sundström, konstkonsulent.
(Källa: Murberget)

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2016-03-25


Tillbaka till toppen