Broderigruppen Fimbria mottar Barentsstipendiet i Umeå.

FIMBRIA tar emot fint stipendium

2019-10-09 17:02

Barents Scholarship for Cultural Cooperation

För andra gången har stipendiet delats ut till professionella konstnärer och konstföreningar inom kulturområdet i Barentsregionen. Barents Scholarship for Cultural Cooperation etablerades av kulturministrarna inom Barents Euro-Arctiska rådet 2016 och uppgår till 10 000 euro. Utdelningen ägde rum vid en ceremoni i Umeå torsdag 3 oktober 2019 och fyra stipendiater uppmärksammades och belönades för sitt konstnärliga arbete och samarbete över gränserna. Bland dessa var broderigruppen FIMBRIA som utgörs av 12 kvinnor från Västerbotten. Motiveringen lyder:

“For valuable and outstanding contribution to the cultural life and cooperation across borders in the Barents Region, this scholarship is on 3 October 2019 awarded to the embroidery group FIMBRIA Sweden.”

Camilla Thorn Wollnert, kulturchef, Region Västerbotten, säger: FIMBRIA är en grupp konstnärer och konsthantverkare, högt utbildade inom textil konst, grafisk design och scendesign, som har broderi som gemensamt uttryck. Genom erfarenhetsutbyten och utställningar synliggör de broderiet för en bredare public och knyter samtidigt regionerna i Barents närmare varandra. Det kulturella utbytet och samverkan med länderna i Barents ger både kontakter och förståelse mellan folken men främjar också konstnärlig förnyelse och utveckling”.

Övriga stipendiater 2019

Den finske stipendiaten kulturmagasinet Kaltio, Oulu som i över 70 år främjat konst och kultur i norra Finland. Kaltios fokus har utvecklats och breddats från att vara bevarande till att täcka konst och kultur i hela norra Skandinavium och Barentsområdet och särskilt det kulturella samarbetet med nordvästra Ryssland.
Den norske stipendiaten saxofonisten Ola Asdahl Rokkones, Tromsö, en erfaren och kompetent musiker vars arbete starkt karaktäriseras av en nordlig dimension. Rokkones har bred erfarenhet när det gäller samarbete över gränser i norr och han sätter hela Barentsområdet i fokus.
Ilia Kuzubov är namnet på den ryske stipendiaten. Han är en erfaren ledare inom konst och kultur och arbetar för att främja både modern och traditionell konst i norra Ryssland. Han arbetar aktivt för att stärka de kulturella relationerna i Barentsregionen. Festivalen ”Taibola” är en av regionens kulturella flaggskepp.


Tillbaka till toppen