Cyklist i park, bild från Region Jämtland Härjedalen.

Gestaltad livsmiljö

2020-02-05 16:30

Inbjudan till seminarium i Östersund

Hur kan vi samverka för att skapa en hållbar, jämlik och inkluderande livsmiljö genom arkitektur, form, design, konst och samhällsplanering?

Välkommen till en dag då vi bland annat får lyssna till:

  • Kulturminister Amanda Lind.
  • Suzanne Pluntke från Boverket.
  • Åsa Mårtensson från Statens Konstråd.
  • Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019.
  • Jerker Häggström från Intea Campus.
  • Dagen avslutas med en paneldiskussion och frågor kring hur går vi vidare.

Under dagen medverkar konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective.

Datum: 1 april 2020.
Tid: Klockan 10.00–16.00.
Plats: Östersund.

Program och anmälningsformulär finns på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Sista anmälningsdag 17 mars. Seminariedagen är kostnadsfri!

Arrangörer: Bildkonsten och Designcentrum.


Tillbaka till toppen