Vy över park  med gröna gräsmattor och träd. Några gångvägar och parkbänkar syns i bildens centrum. I bakgrunden syns ett kyrktorn och  solnedgången skiner mellan trädens löv.

Gestaltningsuppdrag i Härnösand

2022-03-15 15:06

Konstnärer inbjuds att anmäla intresse

Härnösands kommun bjuder in konstnärer att anmäla intresse för att utföra en konstnärlig gestaltning som uppmärksammar och hedrar minnet av de kvinnor som avrättades i häxprocesserna under 1600-talet. Gestaltningen kommer vara placerad utomhus, i Härnösands Stadspark. Maximalt tre konstnärer tilldelas skissuppdrag. Slutligen avgör allmänheten genom röstning vilken konstnär/gruppering som tilldelas genomförandeuppdraget.

Sista dag för intresseanmälan: 4 april 2022

För mer information och anmälan se Härnösand kommuns webbsida


Tillbaka till toppen